I-177 Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Silber

Oorkonde 1989 (
Ag 310/86/DDR/51 267313 V 7 7 3,0 1285)
177g Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Silber http://www.ddrmedailles.nlEen voorbeeld van een oorkonde die hoort bij "Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Silber". Deze oorkonde is uitgereikt aan Rosemarie Neumann die lid was van het "Kollektiv aus dem Wohnungsbaukombinat (Gesellschaftsbau) Neubrandenburg". Een "Wohnungsbaukombinat (WBK)" was een samenbundeling van woningbouwbedrijven. Het "WBK Neubrandenburg" ging na de de fusie van de DDR met de BRD over in "Mecklenburger Bau-Union AG". 
De oorkonde is ondertekend door Margot Honecker (1927 - 2016) - de minister van "Volksbildung" (onderwijs) op 3 oktober 1989. Het betreft een echte handtekening, geen facsimile. De oorkonde is ook voorzien van een droogstempel.
Margot Honecker trad in 1945 toe tot de KPD die later opging in de SED. In 1950 werd ze het jongste lid van het oost-Duitse parlement: "Volkskammer". In 1963 werd ze minister van Onderwijs. Ze was ook ook lid van het centraal comité van de SED. Op 20 oktober 1989 bood ze vanwege "persoonlijke omstandigheden" haar on
tslag aan als minister - dat werd op 2 november 1989 ingewilligd. In 1953 huwde ze met Erich Honecker, de latere voorzitter van de Staatsraad en secretaris-generaal van de SED. 
De oorkonde kent de volgende aanduiding: "Bestell-Nr. 511 50 - VV Spremberg Ag 310/86/DDR/51 267313 V 7 7 3,0 1285".

Tekst oorkonde
Ministerium für Volksbildung

Dem Kollektiv 
aus dem Wohnungsbaukombinat
(Gesellschaftsbau)
Neubrandenburg

wird
in Anerkennung besonderer Verdienste bei der
kommunistischen Bildung und Erziehung der Jugend
und der weitern Vervollkommnung
des sozialistischen Schulwesens
die

DR.-THEODOR-NEUBAUER-MEDAILLE
IN SILBER
verliehen

Frau Rosemarie Neumann
ist Mitglied dieses Kollektivs und Träger der Medaille

BERLIN, DEN 3.10.1989 

MINISTER