I-177 Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Silber
Beschrijving Medailles Oorkonden

Achtergronden
De "Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille" is ingesteld op 20 augustus 1959 in drie klassen: goud, zilver en brons. De medaille is genoemd naar de Duitse pedagoog, socioloog en parlementariër dr. Theodor Neubauer (1890 - 1945). De medaille werd toegekend voor:
• zeer bijzondere verdienste in de ontwikkeling van het socialistische opvoed- en scholingswezen;
• uitstekende resultaten bij de communistische opleiding en opvoeding van scholieren;
• speciale verdienste in de ontwikkeling van de pedagogische wetenschap;
• verdienste in de (bij)scholing van pedagogen;
• verdienste in de ontwikkeling en stabilisatie van een respectvolle samenwerking tussen gezin en school met het oog op de opvoeding van socialistische persoonlijkheden.
De medaille werd toegekend aan individuen en sinds 1972 ook aan collectieven van pedagogen die actief waren in algemene scholen, beroepsopleidingen, ingenieur- en vakscholen, kleuteronderwijs, buitenschoolse opvang, tehuizen, jeugdhulp, bij- en nascholingsinstituten voor leraren, opvoeders en ingenieur-pedagogen, hogescholen, arbeiders-en-boeren-faculteiten en volkshogescholen. Ook vertegenwoordigers van ouders in het onderwijs konden worden onderscheiden, maar ook individuen en collectieven uit bedrijven, instituties, kunstinstellingen, staatsorganen, partijen, wijken of maatschappelijke organisatie worden gedecoreerd. 
Een individu of collectief kon meerder malen gedecoreerd worden met een medaille van een bepaalde klasse. Bij de medaille hoorde een oorkonde en een geldpremie. Indien een collectief 20 of minder leden telde, kreeg elk lid een medaille en een oorkonde. Indien de collectieven groter waren, dan werd slechts één medaille en één oorkonde verstrekt. De medaille werd tot 1978 op de rechter-, daarna op linkerborst gedragen. Sinds 1974 werden de volgende aantallen per jaar toegekend:
   individu  collectief
 goud  65  25
 zilver  110  85
 brons  475  155


177g Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Silber http://www.ddrmedailles.nl
Typen medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden zeven typen onderscheiden van de  "Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Silber"

 1959 - 1962  a  30,5 mm, verhoogde rand achterzijde, draagteken heeft zilverkleurige kanten links en rechts
 1962 - 1970 b 30,3 mm, geen rand aan achterzijde, draagteken heeft zilverkleurige kanten links en rechts
 1971 - 1975 c 30,3 mm, geen rand aan achterzijde, draagteken heeft geen zilverkleurige kanten, wel een staatswapen versie 1
 1975 - 1980 d 30 mm, geen rand aan achterzijde,  draagteken heeft geen zilverkleurige kanten, wel een staatswapen versie 1 
 1980 - 1983 e 30 mm, geen rand aan achterzijde, draagteken en lintje met een staatswapen versie 1   
 1983 - 1986 f 30 mm, geen rand aan achterzijde, draagteken en lintje met een staatswapen versie 2   
 1986 - 1990 g 30 mm, verhoogde rand aan achterzijde, draagteken en lintje met een staatswapen versie 2


177g Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Silber http://www.ddrmedailles.nl
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p. 160.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.129.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.16-17.