I-174 Verdienstmedaille der Deutschen Demokratischen Republik

Oorkonde 1987
Deze oorkonde behorende bij de "Verdienstmedaille der Deutschen Demokratischen Republik" is gedateerd op 8 februari 1987 en uitgereikt aan Major Otto Wernicke. De oorkonde is facsimile ondertekend door Willi Stoph (1914 - 1999). Hij was van 24 september 1964 tot 3 oktober 1973 voorzitter van de ministerraad én van 1 november 1976 tot en met 7 november 1989. 
In de tussenperiode was hij voorzitter van de Staatsraad. Horst Sindermann (1915 - 1990) was derhalve zijn opvolger als zijn voorganger als voorzitter van de ministerraad. Hij vervulde het ambt van 3 oktober 1973 tot 1 november 1976.

Tekst oorkonde
DER VORSITZENDE DES MINISTERRATES
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
VERLEIHT
Major
Otto Wernicke

DIE 

VERDIENSTMEDAILLE DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

IN ANERKENNUNG LANGJÄHRIGER VERDIENSTE
BEIM AUFBAU DES SOZIALISMUS
UND BEI DER STÄRKUNG UND FESTIGUNG 
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

BERLIN, DEN 8. Februar 1987