I-174 Verdienstmedaille der Deutschen Demokratischen Republik

Draagbewijs 1959
Een voorbeeld van draagbewijs behorende bij de "Verdienstmedaille der Deutschen Demokratischen Republik". Het bewijs is uitgereikt aan Hans Bauch - hij werd ter gelegenheid van 7 oktober 1959 - het 10-jarige bestaan van de DDR - onderscheiden. Het bewijs heeft een gestempelde handtekening van een medewerker van het "Büro des Präsidiums des Ministerrates" (bureau van het presidium van de ministerraad).
De naam van de medewerker is niet te lezen. Tevens is er een stempel geplaatst van het "Büro des Präsidiums des Ministerrates" die als nummer (3) heeft.
Het draagbewijs heeft de volgende code: III/18/2-42067 Ag 134/59. Daar is uit af te leiden dat het uit 1959 stamt; het jaar waarin Bauch werd onderscheiden met de "Verdienstmedaille".