I-174 Verdienstmedaille der Deutschen Demokratischen Republik

Achtergronden
De "Verdienstmedaille der Deutschen Demokratischen Republik" (medaille voor verdienste van de DDR) werd ingesteld op 4 juni 1959 en voor het eerst toegekend ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de DDR op 7 oktober 1959. Aan minister-president Otto Grotewohl werd de eerste medaille uitgereikt door de "1. Sekretär" van de SED Walter Ulbricht. Grotewohl onderscheidde op zijn beurt Ulbricht en een hele reeks andere hoogwaardigheidsbekleders. 
De medaille werd toegekend voor:
• bijzondere prestaties en trouwe plichtvervulling bij de opbouw van de DDR;
• langjarige verdienste op maatschappelijk terrein met als doel de versterking van de DDR;
• verdienste in de internationale samenwerking met de DDR.
De medaille werd aan individuen toegekend door de voorzitter van de ministerraad - men kon slechts eenmaal worden onderscheiden met deze medaille. Ook een postume onderscheiding was mogelijk. Zo werd de grenssoldaat Hauptmann Rudi Anstadt (1926-1962) - die dodelijk getroffen werd door kogels tijdens zijn dienst - onderscheiden met de "Verdienstmedaille der Deutschen Demokratischen Republik".
Bij de medaille hoorde een oorkonde en een geldbedrag. De verdienstmedaille werd op de linkerborst gedragen.
De verdienstmedaille heeft als bijnaam de "Stolpe Orden". Genoemd naar Manfred Stolpe - die van 1990 - 2002 minister-president was van het Land Brandenburg voor de SPD. Hij ontving de medaille in 1978. Hij was toen leider van het secretariaat van de Bond van Evangelische Kerken in de DDR.

Type medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden drie typen onderscheiden van de "Verdienstmedaille der Deutschen Demokratischen Republik".

 1959 - 1972 a  diameter: 32,7 mm, geëmailleerd, draagteken 11 x 24 mm
 1973 - b diameter: 33,2 mm, geverfd op korrelige ondergrond, draagteken 11 x 24 mm
         - 1990 c diameter: 33 mm, geverfd op gladde ondergrond, draagteken 14 x 25 mm174c Verdienstmedaille der Deutsche Demokratische Republik meer informatie: http://sites.google.com/site/ddrmed/174 Verdienstmedaille der Deutschen Demokratischen Republik  www.ddrmedailles.nlBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin, 1979, p.127-128.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.159-160.
Horst Liebig, Wo sie gefallen sind, stehen wir, Politische Verwaltung der Grenztruppen der DDR, 1983.
Neues Deutschland, 7 oktober 1959, p.6.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.124.