I-168 Hufeland-Medaille in Bronze
Type d ( - 1989) 
De medaille meet 30 mm en is gemaakt van non-ferrometalen met een glimmend bronslaagje. Op de voorzijde staat het portret van Christoph Wilhelm Hufeland. Zijn naam is in kapitalen rondom zijn portret aangebracht.
Op de achterzijde staat het staatswapen van de DDR. Daar omheen de tekst: "DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK" en twee gekruiste lauriertwijgjes.
De medaille is bevestigd aan een blauw lintje met in het midden een brede rode verticale baan en aan de buitenzijde een smalle zwarte, rode en gele baan. Het losse draagteken is hier aan identiek.