I-168 Hufeland-Medaille in Bronze
Beschrijving Medailles Oorkonden
Achtergronden 
De "Hufeland-Medaille" werd op 13 november 1958 gesticht in een klasse. De medaille is genoemd naar Duitse arts Christoph Wilhelm Hufeland (1762 - 1836). Over de eerste uitreiking van de medaille wordt bericht in de SED-partijkrant Neues Deutschland op 13 december 1958. 80 medewerkers uit de gezondheidszorg ontvingen van de minister van Binnenlandse Zaken Karl Maron de medaille. Zij werden onderscheiden omdat ze "bij de verdere opbouw van onze staat hebben geholpen".
Op 9 februari 1961 werd aan de medaille een klasse goud toegevoegd; waarmee de bestaande medaille de klasse zilver werd. Op 20 december 1972 werd de klasse brons toegevoegd.
De medaille werd toegekend voor:
- bijzondere verdienste en voorbeeldige initiatieven in de vervulling van de staatsplanopgaven in de medische zorg en de sociaal-maatschappelijke zorg;
- bijzondere prestaties en voorbeeldige initiatieven in de verbetering van de kwaliteit en de werkzaamheid van de medische en sociale zorg voor burgers;
- langjarig verdienstelijke inzet in de medische industriële sector, de overheid en de paramedische zorg;
- de ontwikkeling en toepassing van de medische wetenschap, onderzoek en techniek in de medische praktijk;
- de opleiding en communistische opvoeding van de medewerkers werkzaam in de medische en sociale zorg;
- de verzorging van de techniek en de materialen benodigd voor de medische en sociale zorg;
- de medische verzorging van de strijdkrachten;
- het bevorderen van de internationale samenwerking, in het bijzonder met de Sovjet-Unie en de andere staten in de socialistische gemeenschap;
- het voldoen van internationale verplichtingen op het gebied van de medische en sociale zorg;
- zeer succesvol afstuderen aan medische opleidingen (alleen de klasse brons).
 klasse  aantal per jaar  premie in Mark
 goud  50  1000
 zilver  200  500
 brons  300  300
De medailles in brons werden toegekend door de voorzitter van de Raad van het District (Rat des Bezirkes) - de overige medailles door de minister van Gezondheidszorg.
Een persoon werd in de regel slechts een maal onderscheiden met deze medaille. De medaille werd toegekend op 11 december: de dag van de gezondheidszorg  Bij de medaille hoorde een oorkonde en een geldpremie. De medaille werd op de rechterborst gedragen.
Type medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden van de "
Hufeland-Medaille in Bronze".
 1973 -  c   non-ferrometalen, donkere brons-kleur
         - 1989 d  idem, glanzende bronskleur
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p. 158.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.124-125.
Neues Deutschland, 13 december 1958, nummer 299, p. 2.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.36-37.