I 165 Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945
165a Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945 zie ook: http://sites.google.com/site/ddrmed/165a Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945 http://sites.google.com/site/ddrmed/Oorkonde 1958
Een voorbeeld van een oorkonde behorend bij de "Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945". De oorkonde is uitgereikt aan Alfred Bogdan en gedateerd op 14 september 1958. 
De oorkonde is (facsimile) ondertekend door Otto Grotewohl: de toenmalige minister-president. De oorkonde is tevens voorzien van een droogstempel van de minister-president, met nummer 1.

Oorkonde 1977

Zelfs geruime tijd na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd de "Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945" nog toegekend. De oorkonde is uitgereikt aan Alfred Steimel en gedateerd op 20 januari 1977. De plaatsing van de tekst verschilt met die van de oorkonden uit 1958.
De oorkonde is (facsimile) ondertekend door Willi Stoph: de toenmalige voorzitter van de ministerraad.