I 165 Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945
 Beschrijving Medailles Oorkonden Draagtekens
165a Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945 www.ddrmedailles.nl
165a Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945 www.ddrmedailles.nl
Achtergronden

De "Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945" (medaille voor strijders tegen het fascisme 1933-1945) is ingesteld op 22 februari 1958. De SED-partijkrant Neues Deutschland bericht erover op 4 maart 1958. De medaille kon worden toegekend voor:
- vervolging door het Nazi-regiem;
- deelname aan de strijd tegen het fascisme voor 1933;
- deelname aan het verzet tegen de fascistische dictatuur gedurende de periode 1933-1945;
- deelname aan anti-fascistische acties in gevangenissen, tuchthuizen en concentratiekampen;
- lidmaatschap van de internationale brigaden en verzet tegen het Spaanse fascistische bewind van generaal Franco;
- deelname aan bewapende bevrijdingsmilities gericht op de bevrijding van volken van het fascisme;
- politieke werkzaamheden in de nationale bevrijdingsbewegingen;
- bewijsbare georganiseerde strijd tegen de Hilter-dictatuur tijdens emigratie die op last van de partij of een andere organisatie is gebeurd.
Op 3 september 1958 werden de eerste onderscheidingen uitgereikt aan 200 hoogwaardigheidsbekleders. In de periode 3 - 13 september zijn ongeveer 14.900 onderscheidingen uitgereikt.
De medaille werd aan individuen toegekend op voorwaarde dat zij ook na 1945 overtuigd anti-fascist bleven en zich hard maakten voor een arbeiders- en boerenstaat op Duitse bodem. De medaille kon slechts een maal worden verleend aan een persoon. Bij de medaille hoorde een oorkonde. De medaille werd op de linkerborst gedragen.

165a Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945 www.ddrmedailles.nl
165a Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945 www.ddrmedailles.nl
Typen medailles

In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden:
a: (1958) - verzilverd non-ferrometalen, lintje 12 x 28 mm
b: (1959 - 1990) - verzilverd non-ferrometalen, lintje 12 x 24 mm

165 Medaille für Kämpfer gegen Faschismus 1933-1945 www.ddrmedailles.nl
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.157-158.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.112-124.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim 1996, p.120-129.
Neues Deutschland, 4 september 1958, p.3.
Ralph Pickard, Stasi Decorations And Memorabilia, Volume III, Lorton Virginia, 2018, p. 605.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.74.