I 164 Medaille für die Teilnahme an den bewaffneten Kämpfen der deutschen Arbeiterklasse in den Jahren 1918 - 1923 
Beschrijving Medailles Draagbewijs
164a Medaille für die Teilnahme an den bewaffneten Kämpfen der deutschen Arbeiterklasse in den Jahren 1918 - 1923 www.ddrmedailles.nlDraagbewijs
Een voorbeeld van een draagbewijs behorende bij de "Medaille für die Teilnahme an den bewaffneten Kämpfen der deutschen Arbeiterklasse in den Jahren 1918 - 1923". Het draagbewijs heeft code: III/I8/2.41623 Ag 134/57. Het is uitgereikt aan Nikolaus Prell. Het draagbewijs is ondertekend door een werknemer van het "Büro des Präsidiums des Ministerrates, Verwaltung für staatl. Auszeichnungen". De handtekening is gestempeld - de naam is mij onbekend. Tevens is er een stempel op het draagbewijs gezet van het "Büro des Präsidiums des Ministerrates" met nummer 2.