160 Pestalozzi-Medaille für treue Dienste in Gold
Beschrijving Medailles Oorkonde
Achtergronden
De "Pestalozzi-Medaille für treue Dienste" (Pestalozzi-medaille voor trouwe dienst) werd ingesteld op 15 november 1956 in drie klassen: goud, zilver en brons. De medaille werd toegekend aan: leraren en opvoeders - met een voltooide pedagogische opleiding - die werkzaam waren bij algemene scholen, beroepsopleidingen, ingenieur- en vakscholen, kleuteronderwijs, buitenschoolse opvang, tehuizen, jeugdhulp, bij- en nascholingsinstituten voor leraren, opvoeders en ingenieur-pedagogen, arbeiders-en-boeren-faculteiten en volkshogescholen. Ook leermeesters met een voltooide leermeesteropleiding konden worden onderscheiden. Tevens konden pedagogen die werkzaam waren bij staatsorganen, partijen of maatschappelijke organisaties op het gebied van het scholing en opvoeden worden gedecoreerd. De medaille werd toegekend bij het aantal dienstjaren volgens dit schema:

  1956-1966 1967-19701971-1990 
 goud 40 jaar 40 jaar 30 jaar
 zilver 30 jaar 20 jaar 20 jaar
 brons 10 jaar 10 jaar 10 jaar

Alleen dienstjaren na 1945 telden mee voor bepaling van de diensttijd. De bronzen medaille werd voor het eerst toegekend in 1957, de zilveren in 1966 en de gouden in 1975. Toekenning geschiedde op de "Dag van de leraar": 12 juni. Bij de medaille hoorde een oorkonde. De medaille werd in eerste instantie op de rechterborst, vanaf 1978 op de linkerborst gedragen.
Typen medailles
In de 'DDR Spezialkatalog Band I' van Bartel worden drie typen onderscheiden van de "Pestalozzi-Medaille für treue Dienste in Gold". 
 1966 - 1973  b  32,4 mm, non-ferrometalen
 1973 - 1985  c  32 mm, non-ferrometalen
 1986 - 1990  e  32 mm, ijzer

160c Pestalozzi-Medaille für treue Dienste in Gold www.ddrmedailles.nlBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.156.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.122.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.112.