I 151 Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Bronze
Type a (1957 - 1960)
De bronzen "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Bronze für 5 Dienstjahre" heeft een diameter van 34,7 mm. Op de voorzijde staat de staatsvlag van de DDR (zonder staatswapen) en de vlag van de arbeidersklasse. Onder de vlaggen staat "DDR". Links en rechts daarvan staat een eikentak met drie bladeren en een eikel. Dit alles wordt omgeven door de tekst: "FÜR TREUE DIENSTE" (voor trouwe dienst) en "NATIONALE VOLKSARMEE" (nationale volksleger). 
Op de achterzijde staat het staatswapen van de DDR omgeven door de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER UND BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenmacht). Om de tekst staan twee lauriertwijgjes heen. De medaille is bevestigd aan een vijfpuntig lintje, dat overtrokken is met een stof met respectievelijk een zwarte, rode, gele, groene, gele, rode en zwarte baan. Het draagteken heeft dezelfde kleuren. Bij de medaille werd een oorkonde uitgereikt.
De medaille is genummerd: 020551. Dit nummer is aan de achterzijde van de medaille aangebracht. Bekend is dat het hoogst toegekende nummer 040552 is. Deze medailles werden omgeruild voor nieuwe medailles (type c) toen het staatswapen op de staatsvlag werd aangebracht.
151c Medaille für treue Dienste in der Nationale Volksarmee für 5 Dienstjahre www.ddrmedailles.nl151c Medaille für treue Dienste in der Nationale Volksarmee für 5 Dienstjahre www.ddrmedailles.nlType c (1960 - 1966)
De bronzen "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Bronze für 5 Dienstjahre" heeft een diameter van 34,9 mm. Op de voorzijde staat de staatsvlag van de DDR (nu met staatswapen) en de vlag van de arbeidersklasse. Onder de vlaggen staat "DDR". Links en rechts daarvan staat een eikentak met drie bladeren en een eikel. Dit alles wordt omgeven door de tekst: "FÜR TREUE DIENSTE" (voor trouwe dienst) en "NATIONALE VOLKSARMEE" (nationale volksleger). Op de achterzijde staat het staatswapen van de DDR omgeven door de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER UND BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenmacht). Om de tekst staan twee lauriertwijgjes heen. De medaille is bevestigd aan een vijfpuntig lintje, dat overtrokken is met een stof met respectievelijk een zwarte, rode, gele, groene, gele, rode en zwarte baan. Het draagteken heeft dezelfde kleuren. Bij de medaille werd een oorkonde uitgereikt. De medailles hadden geen nummer meer. 

Type f 1966 - 1972
De bronskleurige "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Bronze für 5 Dienstjahre" - gemaakt van non-ferrometalen - heeft een diameter van 34,9 mm. Op de voorzijde staat de staatsvlag van de DDR met staatswapen - nog zonder ring - en de vlag van de arbeidersklasse. Onder de vlaggen staat "DDR". Links en rechts daarvan staat een eikentak met drie bladeren en een eikel. Dit alles wordt omgeven door de tekst: "FÜR TREUE DIENSTE" (voor trouwe dienst) en "NATIONALE VOLKSARMEE" (nationale volksleger).
Op de achterzijde staat het staatswapen van de DDR omgeven door de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER UND BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenmacht). Om de tekst staan twee lauriertwijgjes heen. De medaille is bevestigd aan een vijfpuntig lintje, dat overtrokken is met een stof met respectievelijk een zwarte, rode, gele, groene, gele, rode en zwarte baan. Het draagteken heeft dezelfde kleuren. Bij de medaille werd een oorkonde uitgereikt.
Type l 1987 - 1990
De bronskleurige "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Bronze für 5 Dienstjahre" - gemaakt van non-ferrometalen - heeft een diameter van 35 mm. Op de voorzijde staat de staatsvlag van de DDR met staatswapen met ring en de vlag van de arbeidersklasse. Onder de vlaggen staat "DDR". Links en rechts daarvan staat een eikentak met drie bladeren en een eikel. Dit alles wordt omgeven door de tekst: "FÜR TREUE DIENSTE" (voor trouwe dienst) en "NATIONALE VOLKSARMEE" (nationale volksleger).
Op de achterzijde staat het staatswapen van de DDR omgeven door de tekst - met 3 streepjes: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER-UND-BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenmacht). De aren in het staatswapen vormen een dichte krans. Om de tekst staan twee lauriertwijgjes heen. De medaille is bevestigd aan een vijfpuntig lintje, dat overtrokken is met een stof met respectievelijk een zwarte, rode, gele, groene, gele, rode en zwarte baan. Het draagteken heeft dezelfde kleuren. Bij de medaille werd een oorkonde uitgereikt.