I-149 Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold für 15 Dienstjahre

Oorkonde NVA 1989
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold für 15 Dienstjahre". Deze is gedateerd op 20 augustus 1989 en uitgereikt aan Major Hans-Joachim Mann. De oorkonde is facsimile ondertekend door Armeegeneral Heinz Keßler, Minister für Nationale Verteidigung. Keßler nam het ministerambt over van de overleden Heinz Hoffmann in 1985. Hij werd opgevolgd op 18 november 1989 door admiraal Theodor Hoffmann. Keßler werd in 1986 lid van het Centraal Comité van het Politbureau. 
Op de oorkonde is een stempel van de minister aangebracht.
De oorkonde heeft de volgende code: NVA 02771/87. Daar is uit af te leiden dat de oorkonde in 1987 is gedrukt. 
Hans-Joachim Mann (echtgenoot van Christiane Mann) werd onderscheiden met:
2. Oorkonde "20 Jahre Truppenteil "Theodor Winter" 1963 - 1983" - 1 november 1983;
5. Oorkonde "Weiterbildungslehrgang" Hochschule Wihelm Pieck - 7 november 1986;
7. Oorkonde "25 Jahre Truppenteil "Theodor Winter" 1963 - 1988" - 1 november 1988;
8. "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold für 15 Dienstjahre" - 20 augustus 1989.

Tekst oorkonde
MINISTERRRAT DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
MINISTER FÜR NATIONALE VERTEIDIGUNG

ALS ZEICHEN DER ANERKENNUNG
LANGJÄHIGER, GEWISSENHAFTER UND
TREUER PFLICHTERFÜLLUNG
WIRD

Major
Mann, Hans-Joachim

DIE

MEDAILLE FÜR TREUE DIENSTE
IN DER NATIONALEN VOLKSARMEE

IN GOLD

FÜR 15 JÄHRIGE ZUGEHÖRIGKEIT
VERLIEHEN

Berlin, den 20. August 1989

Armeegeneral

Minister für Nationale Verteidigung
der Deutschen Demokratischen Republik