I-149 Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold für 15 Dienstjahre

Oorkonde MfS 1963 5/II O 479 
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold für 15 Dienstjahre" met code "5/II O 479". Deze oorkonde is op 1 juli 1963 gedateerd en uitgereikt aan Oberleutnant Erich Mulansky (1916 - 2006). Hij zou op 8 februari 1968 onderscheiden worden met de "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold für 20 Dienstjahre". De oorkonde is door Erich Mielke, de Minister van Staatsveiligheid ("Minister für Staatssicherheit") ondertekend. Het betreft een handtekening gezet met een pen. De oorkonde is van type 1D; classificatie volgens Pickard.

Tekst oorkonde
EHRENURKUNDE

Als Zeichen der Anerkennung
für ehrliche,
gewissenhafte und treue Pflichterfüllung
beim Ministerium für Staatssicherheit
wird dem

Oberleutnant
Erich Mulansky

in Namem der Regierung der
Deutschen Demokratischen Republik
die Medaille "Für Treue Dienste" der
Nationalen Volksarmee
in Gold verliehen

Berlin, den 1.7.1963

Minister für Staatssichterheit