I-149 Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold für 15 Dienstjahre

Oorkonde MfS 1962 5/II O 479
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold für 15 Dienstjahre" met code "5/II O 479". Deze oorkonde is gedateerd op 7 oktober 1962 en uitgereikt aan Hauptmann Edgar Henker. Op 8 februari 1959 werd hij - toen nog als Oberleutnant - onderscheiden met de "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Silber für 10 Dienstjahre". Gegeven deze datum, zou men verwachten dat Henker pas is 1964 de medaille in goud zou ontvangen. Geheel verklaren waarom hij de medaille in 1962 kreeg, kan ik dit niet. Wel werd in 1962 bepaald dat de diensttijd van mensen die van 1 januari 1958 tot 1 januari 1962 in de "Grenzpolizei" dienden maal anderhalf werd genomen. Mogelijk gold die regeling voor Hauptmann Edgar Henker. De oorkonde is door Erich Mielke, de Minister van Staatsveiligheid ("Minister für Staatssicherheit") ondertekend. Het betreft een handtekening gezet met een pen. De oorkonde is van type 1D; classificatie volgens Pickard.

Tekst oorkonde
EHRENURKUNDE

Als Zeichen der Anerkennung
für ehrliche,
gewissenhafte und treue Pflichterfüllung
beim Ministerium für Staatssicherheit
wird dem

Hauptmann
Henker, Edgar

in Namen der Regierung der
Deutschen Demokratischen Republik
die Medaille "Für Treue Dienste" der
Nationalen Volksarmee
in Gold verliehen

Berlin, den 7.10.1962