I 143 Medaille für treue Dienste in der Deutschen Volkspolizei Stufe III /
Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 5 Dienstjahre
Achtergronden
Op 28 april 1955 werd de "Medaille für treue Dienste in der Deutschen Volkspolizei" (medaille voor trouwe dienst in de Duitse Volkspolitie) ingesteld in drie treden: Stufe III (voor 5 dienstjaren), Stufe II (voor 10 dienstjaren) en Stufe I (voor 15 dienstjaren). De medaille werd toegekend voor trouwe, correcte en eerlijke plichtsvervulling aan medewerkers van Duitse Volkspolitie en medewerkers van het Staatssecretariaat van Staatsveiligheid. De eerste toekenning volgde op 1 juli 1955. Zodra Stufe II werd toegekend moest de medaille en oorkonde behorende bij Stufe III worden ingeleverd. In geval van overlijden van de gedecoreerde moest de medaille worden ingeleverd. De oorkonde kwam beschikbaar voor de erfgenamen. Overigens werd de oorkonde voor medailles toegekend in 1955, pas naderhand uitgereikt. Stufe I van de "Medaille für treue Dienste in der Deutschen Volkspolizei" is nooit toegekend.
Hoewel de "Medaille für treue Dienste in der Deutschen Volkspolizei Stufe III" officieel op 22 januari 1959 werd vervangen door de "Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 5 Dienstjahre" (medaille voor trouwe dienst in de bewapende organen van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 5 dienstjaren) werd deze officieus reeds in 1957 toegekend. De mensen die onderscheiden zijn met "Medaille für treue Dienste in der Deutschen Volkspolizei Stufe III" moesten hun medaille ruilen voor de nieuwe medaille in 1957. Naast de medaille voor 5 jaar trouwe dienst, werd er ook een medaille ingesteld voor 10 dienstjaren en 15 dienstjaren. Op 28 april 1964 werden de medailles voor 20 jaar, 25 jaar en 30 jaar ingesteld. De medaille kon worden toegekend aan medewerkers van de Duitse Volkspolitie, de brandweer en het gevangeniswezen, maar ook aan civiele medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de medaille hoorde een oorkonde; bij een 30-jarig jubileum werd ook een zogenaamd "Ehrengeschenk" overhandigd. De medaille werd op de linkerborst gedragen. De medailles werden gemaakt door "VEB Münze der DDR" in Berlijn.
143a Medaille für treue Dienste in der Deutschen Volkspolizei Stufe III www.ddrmedailles.nlTypen medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden vijf typen onderscheiden:
 1955 - 1956   a   38 mm, Deutsche Volkspolizei, non-ferrometalen
 1957 - 1970  b  31,7 mm, zonder staatswapen aan de voorzijde, non-ferrometalen
 1971 -  c  31,7 mm, met staatswapen aan de voorzijde, non-ferrometalen
   d  32 mm, non-ferrometalen
          - 1990  e  32 mm, glanzend verbronsd
143 Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums der Innern in Bronze www.ddrmedailles.nlBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.1552, 158. 

Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.106-108. 
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim 1996, p.33-35. 
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.83-84