I 141 Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 15 Dienstjahre
Beschrijving Medailles Oorkonden
Achtergronden
Op 28 april 1955 werd de "Medaille für treue Dienste in der Deutschen Volkspolizei" (medaille voor trouwe dienst in de Duitse Volkspolitie) ingesteld in drie treden: Stufe III (voor 5 dienstjaren), Stufe II (voor 10 dienstjaren) en Stufe I (voor 15 dienstjaren). De medaille werd toegekend voor trouwe, correcte en eerlijke plichtsvervulling aan medewerkers van Duitse Volkspolitie en medewerkers van het Staatssecretariaat van Staatsveiligheid.
Stufe III is nooit toegekend. D
"Medaille für treue Dienste in der Deutschen Volkspolizei" werd officieel op 22 januari 1959 vervangen door de "Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern" (medaille voor trouwe dienst in de bewapende organen van het ministerie van Binnenlandse Zaken). Echter, deze werd officieus reeds in 1957 toegekend.
De "Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern" bestond in eerste instantie uit een medaille voor 5 jaar, 10 jaar en 15 jaar. De medaille werd toegekend door de minister van Binnenlandse Zaken die tevens het hoofd was van de Volkspolitie (Volkspolizei). Op 28 april 1964 werden de medailles voor 20 jaar25 jaar en 30 jaar trouwe dienst ingesteld. 
De medaille kon worden toegekend aan medewerkers van de Duitse Volkspolitie, de brandweer en het gevangeniswezen, maar ook aan civiele medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de medaille hoorde een oorkonde; bij een 30-jarig jubileum werd ook een zogenaamd "Ehrengeschenk" overhandigd. De medaille werd op de linkerborst gedragen.
De medailles werden gemaakt door "VEB Münze der DDR" in Berlijn.
Type medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden vier typen onderscheiden van de "Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 15 Dienstjahre"
 1957 - 1970     31,7 mm zonder staatswapen op de voorzijde, non-ferrometalen
 1971 -   c  31,7 mm met staatswapen op de voorzijde, non-ferrometalen
   d  32 mm, non-ferro metalen
          - 1990  e  32 mm, vermessingd


141c Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 15 Dienstjahre www.ddrmedailles.nlBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.1552, 158.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.106-108.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim 1996, p.33-35.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.83-84.