I 140 Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 20 Dienstjahre
Beschrijving Medailles Oorkonden Draagtekens
140d Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 20 Dienstjahre www.ddrmedailles.nlAchtergronden
Op 28 april 1955 werd de "Medaille für treue Dienste in der Deutschen Volkspolizei" (medaille voor trouwe dienst in de Duitse Volkspolitie) ingesteld in drie treden: Stufe III (voor 5 dienstjaren), Stufe II (voor 10 dienstjaren) en Stufe I (voor 15 dienstjaren). De medaille werd toegekend voor trouwe, correcte en eerlijke plichtsvervulling aan medewerkers van Duitse Volkspolitie en medewerkers van het Staatssecretariaat van Staatsveiligheid. Stufe III is nooit toegekend.
D"Medaille für treue Dienste in der Deutschen Volkspolizei" werd officieel op 22 januari 1959 vervangen door de "Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern" (medaille voor trouwe dienst in de bewapende organen van het ministerie van Binnenlandse Zaken). Echter, deze werd officieus reeds in 1957 toegekend.
De "Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern" bestond in eerste instantie uit een medaille voor 5 jaar10 jaar en 15 jaar. De medaille werd toegekend door de minister van Binnenlandse Zaken die tevens het hoofd was van de Volkspolitie (Volkspolizei). Op 28 april 1964 werden de medailles voor 20 jaar, 25 jaar en 30 jaar trouwe dienst ingesteld. 
De medaille kon worden toegekend aan medewerkers van de Duitse Volkspolitie, de brandweer en het gevangeniswezen, maar ook aan civiele medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de medaille hoorde een oorkonde; bij een 30-jarig jubileum werd ook een zogenaamd "Ehrengeschenk" overhandigd. De medaille werd op de linkerborst gedragen.
De medailles werden gemaakt door "VEB Münze der DDR" in Berlijn.
140d Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 20 Dienstjahre www.ddrmedailles.nlTypen medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden drie typen onderscheiden van de 
"Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 20 Dienstjahre".
 1964 -  a  non-ferro metalen, 34,6 mm
   b  non-ferro metalen, 35 mm
         - 1990  d  non-ferro metalen vermessingd, 35 mm140d Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 20 Dienstjahre www.ddrmedailles.nl140d Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 20 Dienstjahre www.ddrmedailles.nlBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.158.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.106-108.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.83-84.