I 137 Medaille für die Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe im Juli 1954
Oorkonde 1954
137 Medaille für die Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe im Juli 1954 www.ddrmedailles.nl
137b Medaille für die Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe im Juli 1954 www.ddrmedailles.nl
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Medaille für Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe im Juli 1954". Deze oorkonde is uitgereikt aan de heer Kurt Kühner uit Zwickau en gedateerd op 20 september 1954. De oorkonde is ondertekend door Max Müller (namens de minister van Binnenlandse Zaken) - het betreft een echte handtekening. Müller (1899 - 1977) was van 1952 tot 1960 voorzitter van het Bezirk (regio) Chemnitz, het latere Karl-Marx-Stadt.
Hij was sinds 1919 lid van de KPD - de communistische partij. Wegens verzet tegen de toenmalige Nazi-machthebbers werd hij in 1933 tot twee jaar tuchthuis veroordeeld. In 1944 werd hij weer opgepakt en ondergebracht in het concentratiekamp Sachsenhausen. 
Van 1945 tot 1952 was hij "Oberbürgermeister" van de stad Chemnitz. Ook was hij lid van het DDR-parlement ("Volkskammer"); van 1954 tot 1963. 
De stempel die gebruikt is voor dit document kent nog de 'oude' uitvoering van het staatswapen - met de passerboog naar links.

Tekst Oorkonde
URKUNDE

ZUM ZEICHEN DER WÜRDIGUNG
DES SELBSTLOSEN EINSATTZES
UND DER
AUFOPFERUNGSVOLLEN ARBEIT
BEI DER BEKÄMPFUNG DER
UNWETTERKATASTROPHE IM JULI 1954
WIRD
137b Medaille für die Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe im Juli 1954 www.ddrmedailles.nl

Herrn Kurt   K ü h n e r
Zwickau

IN NAMEN DER REGIERUNG DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
DIE

Medaille
für die Bekämpfung
der Hochwasserkarastrophe
im Juli 1954

VERLIEHEN

BERLIN, AM 20.SEPTEMBER 1954

DER MINSITER DES INNERN

IM AUFTRAGE

VORSITZENDER DES RATES DES BEZIRKES

Draagbewijs
137 Medaille für die Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe im Juli 1954 www.ddrmedailles.nl
137b Medaille für die Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe im Juli 1954 www.ddrmedailles.nl
Een voorbeeld van draagbewijs behorende bij de "Medaille für Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe im Juli 1954". Het bewijs is uitgereikt aan Kurt Kühner en gedateerd op 15 oktober 1954. Hij is geboren op 28 juli 1918. Het bewijs draagt nummer 583 en is met een echte handtekening ondertekend door een medewerker van het "Büro des Präsidiums des Ministerrates" (bureau van het presidium van de ministerraad). De naam van de medewerker is niet te lezen.