I 136 Rettungsmedaille
 
136 Rettungsmedaille medaillesAchtergronden
De "Rettungsmedaille" (reddingsmedaille) is ingesteld op 28 mei 1954. De criteria voor de toekenning zijn in de loop der tijd gewijzigd. In de laatste regeling stond dat de medaille werd toegekend bij het redden van een mensenleven waardoor de redder zelf ook in levensgevaarlijke situatie terecht kwam. De minister van Binnenlandse Zaken die de medaille toekende, kon ook in geval dat er niet onmiddellijk levensgevaar voor de redder dreigde of als er sprake was van tot voorbeeldstrekkend gedrag bij een redding of een poging daartoe, de medaille toekennen. De medaille ging vergezeld van een oorkonde en geldbedrag of geschenk. De medaille werd aan individuen verleend en kon meerdere malen worden toegekend. Tot 1968 werd de medaille op de rechterborst gedragen, na die tijd op de linkerborst. 
 
136 Rettungsmedaille medaillesTypen medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee hoofdtypen onderscheiden: een ovale en een ronde medaille. 
 1954 - 1955 a ovaal, zilver, 48 bij 38,5 mm, toekenningsnummer in de rand
 1956 - 1960 b idem, nummer op de achterzijde op lichte verhoging
  c idem, op plaats van nummer de tekst "MUSTER"
 1960 - 1967 d idem, 47,4 bij 38,2 mm, nummer in verdieping aangebracht
 1968 e idem, 47,3 bij 38,4 zonder nummer
 1968 - 1972 f rond, zilver
 1973 - 1984 g idem, non-ferrometalen, verzilverd
 1984 - 1990 h idem, non-ferrometalen, vernikkeld
Op deze pagina is de ronde vorm weergegeven. Van dit type zijn 3 subtypen bekend: f van .900 zilver, g non-ferrometalen verzilverd, h non-ferrometalen vernikkeld. Op deze pagina is type f, de zilveren versie afgebeeld. Deze is te herkennen aan de stempeling "900" ("Punze 900") in de medaillerand. Deze versie werd tussen 1968 en 1972 gemaakt.
136 Rettungsmedaille oorkondenBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.152.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.104-105.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.114.