I-134 / II-261 Leistungsabzeichen der Kasernierten Volkspolizei
Achtergronden
Tot het instellen van het "Leistungsabzeichen der Kasernierten Volkspolizei" (prestatie-insigne van de volkspolitie die in kazernes is gehuisvest) is besloten door de DDR-regering op 28 mei 1954. De minister van Binnenlandse Zaken besloot op 11 juni 1954 dat het "Leistungsabzeichen" voor het eerst op 1 juli 1954 kon worden uitgereikt. De "Kasernierte Volkspolizei" (KVP) was de voorloper van het nationale volksleger (NVA) dat in 1956 werd opgericht. De KVP ontstond in 1952 uit de "Hauptverwaltung für Ausbildung" (hoofdkwartier voor opleidingen) en had als taak de DDR militair te beschermen tegen aanvallen van buiten. Ten tijde van het bestaan was het het sterkste bewapende orgaan van de DDR. Op 31 december 1956 werd de "Kasernierte Volkspolizei" opgeheven.
Het "Leistungsabzeichen der Kasernierten Volkspolizei" kon worden uitgereikt aan soldaten, onderofficieren, matrozen en officieren van de "Kasernierte Volkspoizei" en aan de in kazernes gehuisveste medewerkers van het ministerie van Staatsveiligheid (Ministerium für Staatssicherheit). Het insigne werd op 1 juni 1956 vervangen door het "Leistungsabzeichen der Nationalen Volksarmee" (prestatie-insigne van het Nationale Volksleger - NVA). Het insigne werd op de rechterborst gedragen.
Beschrijving
Het bronskleurige insigne (gemaakt van non-ferrometalen) meet 42,2 mm bij 34,7 mm. Aan de voorzijde staat een het schild met daarin de tekst: "KVP FÜR AUSGEZEICHNETE LEISTUNGEN" (Volkspolitie gehuisvest in kazernes voor bijzondere prestaties). Daarboven staan twee eikentakjes, met elk drie bladeren en twee eikels. De achterzijde heeft geen afbeelding, daar is wel een nummer aangebracht.

Typen onderscheidingsteken
In de "DDR Spezialkatalog Band I en II" van Bartel worden twee verschillende types onderscheiden: type a (met een nummer op de achterzijde) en type b (zonder nummer). Deze laatste variant werd uitgereikt als het originele exemplaar in het ongerede raakte. Op deze pagina is type a afgebeeld, waarin nummer 242 is aangebracht.
Oorkonde 1954
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij het "Leistungsabzeichen der Kasernierten Volkspolizei" is links afgebeeld. De oorkonde is uitgereikt aan Feldwebel Karl-Heinz Kutsche op 1 juli 1954 - de eerste dag waarop het "Leistungsabzeichen" werd uitgereikt.
De oorkonde is genummerd: 242 en van een droogstempel voorzien van nummer 5. Generalleutnant Heinz Hoffmann - de later minister van Nationale Verdediging - heeft de oorkonde ondertekend. Het betreft een echte handtekening.
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.151.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p. 103.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.62.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.149.