I 133 / II 605 Leistungsabzeichen der Deutschen Grenzpolizei / Leistungsabzeichen der Grenztruppen der DDR
Oorkonde 1954
Deze oorkonde behorende bij het "Leistungsabzeichen der Deutschen Grenzpolizei" is uitgereikt aan Gefreiter Walter Haase op 21 december 1954.  Op 7 oktober 1958 - inmiddels Leutnant - werd hij onderscheiden met de "Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern in Bronze".
De oorkonde bevat een echte handtekening van Heinz Gronau (1912 - 1977). Hij was toen stafchef van de Grenzpolizei. In 1966 werd hij Generalmajor. Zijn laatste functie voor zijn pensioen was commandeur van het "MfS Wachregiment Feliks Dzierżyński". De Grenspolitie maakte van 1952 tot en met 1957 deel uit van het ministerie van Staatsveiligheid. De oorkonde is genummerd: 231. Dit nummer correspondeert met het insigne dat hetzelfde nummer op de achterzijde heeft.
133f Leistungsabzeichen der Grenztruppen der DDR www.ddrmedailles.nlOorkonde 1979
Een voorbeeld van een oorkonde voor het "Leistungsabzeichen der Grenztruppen der DDR". De oorkonde is op 7 oktober 1979 uitgereikt aan Unterfeldwebel Andreas Albrecht. Onder de oorkonde staat de naam van Oberst Nußmann - niet duidelijk is of hij ook heeft getekend. Er staat een echte handtekening op. In formele zin is de toekenning van deze onderscheiding geen staatsaangelegenheid. Vanuit dat perspectief is het vreemd dat op de oorkonde staat dat het insigne in naam van de ministerraad wordt toegekend. Mogelijk dat men eerst de oude oorkonden wenste op te maken, alvorens nieuwe te laten maken. Uit de code van de oorkonde: NVA 02 787 Ag 117/I/68 - 650-621 is op te maken dat de oorkonde in 1968 is gedrukt. De oorkonde heeft een droogstempel van de grenstroepen met nummer 913.