I 133 / II 605 Leistungsabzeichen der Deutschen Grenzpolizei / Leistungsabzeichen der Grenztruppen der DDR
Beschrijving Insignes Oorkonden
Achtergronden
De Duitse grenspolitie werd op 1 december 1946 opgericht in de door de Sowjet-Unie bezette zone van Duitsland. Hun taak was in eerste instantie controle aan de grenzen. Vanaf de oprichting van de DDR werd de 
grenspolitie ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op 12 mei 1952 werd de dienst overgeplaatst naar het ministerie van Staatsveiligheid (Ministerium für Staatssicherheit). Op 1 december 1955 verving de grenspolitie de Russische troepen voor wat betreft de bescherming van de staatsgrenzen. Na de bouw van de Berlijnse muur werd de grenspolitie onder het ministerie van Nationale Verdediging geplaatst en werd vanaf 15 september 1961 als "Grenstroepen" aangeduid.
H
et "Leistungsabzeichen der Deutschen Grenzpolizei" (prestatie-insigne van de Duitse grenspolitie) is ingesteld op 28 mei 1954. Vanaf 16 juni 1956 konden medewerkers van de grenspolitie worden onderscheiden als zij hun plicht op een voorbeeldige manier vervulden. De eerste toekenning volgde op 1 juli 1954. Ook een postume onderscheiding was mogelijk. Zo werd de grenssoldaat Unteroffizier Egon Schultz (1943-1964) - die dodelijk getroffen werd door kogels tijdens zijn dienst - onderscheiden met het "Leistungsabzeichen der Deutschen Grenzpolizei".
Op 22 januari 1959 besloot de ministerraad dat het prestatie-insigne een staatsonderscheiding werd. Op 7 juli 1962 kreeg de onderscheiding een nieuwe naam "Leistungsabzeichen der Grenztruppen der DDR" (prestatie-insigne van de grenstroepen van de DDR). Het was een staatsonderscheiding tot 1 januari 1978. Daarna werd het een onderscheiding die toegekend werd door het ministerie van Nationale Verdediging. Burgers die werden onderscheiden, kregen ook een minituurspeldje van het insigne. Tot 1960 werd het prestatie-insigne op de rechterborst gedragen. Van 1960 tot 1972 op de linkerborst en daarna weer rechts, maar boven het borstzakje.
Typen onderscheidingstekens
In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel worden elf typen onderscheiden van het "Leistungsabzeichen der Deutschen Grenzpolizei" / "Leistungsabzeichen der Grenztruppen der DDR".
 1954 - 1959  a  brons, 41,5 bij 33,5 mm, genummerd, hoogste nummer 2135
 1954 -  b  idem, zonder nummer
 1959 - 1960  c  non-ferrometalen, 35 bij 35 mm, achterzijde met reliëf
 1961 -  d  idem, achterzijde glad
   e  non-ferrometalen, 36 bij 36 mm
         - 1989  f  ijzer, 36 bij 36 mm
   g  voor collectieve onderscheiding, oog achterzijde. non-ferrometalen
   h  idem, ijzer
   i  voor aan vlag, oog bovenzijde
   k  miniatuur voor civiele medewerkers, 20 mm, lange speld
   l  idem, 20,5 mm, klein speldje
133f Leistungsabzeichen der Grenztruppen der DDR www.ddrmedailles.nlBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.151.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.101-102.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.137-138.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.150-151.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim 1996, p.26.
Klaus Feder, Jürgen Wagner & Ralf Swoboda, Militärische Abzeichen der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1988, p.9-12.
Horst Liebig, Wo sie gefallen sind, stehen wir, Politische Verwaltung der Grenztruppen der DDR, 1983.