I 132 Medaille für vorbildlichen Grenzdienst
132a Medaille für vorbildlichen Grenzdienst www.ddrmedailles.nl
Oorkonde 1954
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Medaille für vorbildlichen Grenzdienst". De oorkonde is uitgereikt aan Feldwebel Kurt Jahn en gedateerd op 1 juli 1954. Op deze datum werd de onderscheiding voor het eerst uitgereikt. Zeker is dat Jahn met ten minste 260 andere collega's tot de eerste ontvangers van deze medaille behoorde. 
De oorkonde is ondertekend door Generalmajor Hermann Gartmann (24.12.1906 - 18.03.1972) de toenmalige chef van de "Grenzpolizei". Hij was van 1952 - 1955 en in 1957 de baas van de grenspolitie. Van 1955 tot en met 1957 was hij plaatsvervangend minister van Staatsveiligheid.
132a Medaille für vorbildlichen Grenzdienst www.ddrmedailles.nl
De oorkonde is genummerd: 261. Dit nummer correspondeert met de 
medaille die hetzelfde nummer op de achterzijde heeft. Bekend is dat variant a gebruikt is tot ongeveer nummer 5500. Variant b werd aansluitend genummerd. Het hoogste nummer daarvan ligt rond de 6700.
Oorkonde Kr 5a Ag 117/I/63 - 650/389

Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Medaille für vorbildlichen Grenzdienst". De oorkonde is uitgereikt aan Franz Schebek op 57-jarige leeftijd (geboren op 25 augustus 1907) en gedateerd op 8 mei 1965. 
De oorkonde is ondertekend (met pen) door Armeegeneral Heinz Hoffmann - de toenmalige minister van Nationale Verdediging
. De oorkonde is van een droogstempel voorzien van het nationale volksleger (NVA) met nummer 217.
Bij de oorkonde werd ook een draagbewijs uitgereikt. zodat Schebek kon bewijzen dat hij de "Medaille für vorbildlichen Grenzdienst" mocht dragen.
Oorkonde NVA 02780/79
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Medaille für vorbildlichen Grenzdienst". De oorkonde is uitgereikt aan Stabsfähnrich Norbert Pfeffer en gedateerd op 28 juli 1989. Binnen vier maanden daarna zou de grens worden geopend...
De oorkonde is ondertekend (facsimile) door 
Generaloberst Klaus-Dieter Baumgarten, de chef van de grenstroepen. De oorkonde is van een droogstempel voorzien van de grenstroepen met nummer 917.
132d Medaille für vorbildlichen Grenzdienst www.ddrmedailles.nlOorkonde MfS 02780/85
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Medaille für vorbildlichen Grenzdienst". De oorkonde is uitgereikt aan Hauptmann Jürgen Quaas en gedateerd op de nationale feestdag ("Tag der Republik") 7 oktober 1988.
De oorkonde is ondertekend (facsimile) door Erich Mielke, de Minister van Staatsveiligheid (Minister für Staatssicherheit).
Pickard onderscheidt 4 typen oorkondes die namens het "Ministerium für Staatssicherheit" werden toegekend bij deze medaille. Afgebeeld is oorkonde type 4, subtype B of C.