I 128 Clara-Zetkin-Medaille
Luise Ermisch 128b Clara-Zetkin-Medaille www.ddrmedailles.nlDraagbewijs 1964
Een voorbeeld van draagbewijs behorende bij de "Clara-Zetkin-Medaille"Het bewijs is uitgereikt aan Luise Ermisch in 1964 tezamen met de medaille en de oorkonde op haar naam. Het draagbewijs heeft nummer: 893/64. Ermisch heeft niet de moeite genomen het draagbewijs te ondertekenen. Het is wel ondertekend door een medewerker van het "Büro des Ministerrates" (bureau van de ministerraad). De naam hiervan is waarschijnlijk: Monhke.