I 127 Medaille für ausgezeichnete Leistungen im Wettbewerb
Beschrijving Medailles Oorkonden
Achtergronden 
In socialistische landen had concurrentie een andere betekenis dan in markteconomieën. Socialistische concurrentie had tot doel arbeiders en collectieven tot grotere prestaties aan te zetten. Op 1 november 1953 werd per sector een andere "Medaille für ausgezeichnete Leistungen im Wettbewerb" (Medaille voor bijzondere prestaties in de concurrentie) ingesteld. Zo waren er bijvoorbeeld medailles voor de chemische industrie, de levensmiddelen-industrie, de machinebouw etc. In 1964 werden deze vervangen door een medaille voor alle sectoren. De medaille werd toegekend aan individuen en na 1964 ook aan collectieven die voor productiviteitsverhoging zorgden, voor realisatie van de productieplanningen en effectiviteitsvergroting van de productie zorgden. In de regel werd de medaille maar een keer aan een individu of een collectief toegekend. Bij de medaille hoorde een oorkonde en een geldbedrag. Tot 1978 werd de medaille maximaal 500 per jaar toegekend. Daarna werd het maximum opgeheven. De medaille werd op de linkerborst gedragen.


Typen
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden vijf hoofdtypen onderscheiden van de "Medaille für ausgezeichnete Leistungen im Wettbewerb".
 1964 -  d  non-ferrometalen, midden van staatswapen glad, gladde achterzijde
   e  non-ferrometalen, midden van staatswapen met reliëf, gladde achterzijde
   f  enigszins lichtdoorlatend gelakt
         - 1973  g  transparant gelakt, achterzijde met reliëf
 1973 - 1989  h  met polyesterlaagje

127h Medaille für ausgezeichnete Leistungen im Wettbewerb www.ddrmedailles.nlBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.149-150.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.96-98.
Günther Tautz, Orden, Preise und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1980, p.54.