I-121 Ehrenzeichen der Deutschen Volkspolizei / 
Medaille Ehrenzeichen der Deutschen Volkspolizei

Oorkonde 1987
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Medaille Ehrenzeichen der Deutschen Volkspolizei". De oorkonde is uitgereikt aan Meister der VP Herbert Schulz en is gedateerd op 1 juli 1987. 
1 Juli was de 'Dag van de Volkspolizei'; op die dag werd traditioneel deze onderscheiding vaak toegekend.
De oorkonde bevat een handtekening (facsimile) van Friedrich Dickel. Hij was van 1963 tot 1989 minister van Binnenlandse Zaken en chef van de "Deutsche Volkspolizei".
Duidelijk is te zien dat de facsimile handtekening is veranderd ten opzichte van de versie die gebruikt werd in 1976.


Tekst oorkonde
MINISTERRAT 
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
MINISTERIUM DES INNERN

MEISTER DER VP

S C H U L Z, HERBERT

wird

als Anerkennung für hervorragende Leistungen
bei der Erhöhung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
zum Schutze der Deutschen Demokratischen Republik
die Medaille

EHRENZEICHEN 
DER DEUTSCHEN VOLKSPOLIZEI

verliehen

Berlin, den 01. Juli 1987