112 Verdienter Mitarbeiter des Finanzwesens der Deutschen Demokratischen Republik
Oorkonde uit 1983

Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de eretitel "Verdienter Mitarbeiter des Finanzwesens der Deutschen Demokratischen Republik". De oorkonde is uitgereikt aan Gisela Hannemann en gedateerd op 12 februari 1983. In Neues Deutschland van 12/13 februari 1983 werd een boodschap van het Centraal Comité gepubliceerd om de onderscheiden medewerkers te feliciteren en het belang van de financiële sector in de DDR te benadrukken.
Gisela Hannemann (1937) was tot 1990 werkzaam in de financiële afdeling bij de Raad van de stad Dresden. Na de opheffing van de DDR werd ze in 1993 "Leiterin des Finanzamt Meißen".
De oorkonde is ondertekend met pen door de minister van Financiën van de DDR: Ernst Höfner (1929 - 2009). Hij was van 1970 tot en met 1976 plaatsvervangend minister van Finaciën. Op 26 juni 1981 werd hij minister van Financiën. Dat bleef hij tot november 1989; toen vele SED-ministers aftraden. Hij werd zelf in 1979 onderscheiden met de eretitel: "Verdienter Mitarbeiter des Finanzwesens der Deutschen Demokratischen Republik"