112 Verdienter Mitarbeiter des Finanzwesens der Deutschen Demokratischen Republik
112 Mitarb. Finanzwesens medalles
Achtergronden
De eretitel "Verdienter Mitarbeiter des Finanzwesens der Deutschen Demokratischen Republik" (verdienstelijk medewerker in de financiële sector van de DDR)
werd in 1978 ingesteld. Neues Deutschland van 5 februari 1979 bericht over de eerste uitreiking van de eretitel en de bijgehorende medailles door minister van Financiën Siegfried Böhm.
De medaille kon worden toegekend voor:

- uitmuntende prestaties om betere en meetbare macro-economische resultaten te bereiken;
- bijzondere verdiensten en initiatieven in het vervullen van de geplande opgaven;
- inzetbereidheid als langdurige voorbeeldige werkzaamheden in het socialistische financieel, monetair en kredietsysteem.
De medaille kon worden verleend aan individuen die werkzaam waren in de financiële sector, zoals aan medewerkers van:

- de afdelingen financiën en prijzen van de districts- en regioraden;
- de inspecties van de staatsauditdienst en prijscontroledienst;
- banken, spaarbanken, verzekeringen;
- centrale financiële, bank- en prijsorganen als daarmee verbonden organisaties;
- en aan hoofdboekhouders van bedrijven en bedrijfscombinaties in volkseigendom en auditors van staatsinstellingen en -organisaties.
De eretitel werd in de regel slechts eenmaal aan een persoon toegekend. Bij toekenning van de eretitel hoorde een medaille, een oorkonde en een geldpremie. Toekenning gebeurde in februari door de minister van Financiën.
112 Mitarb. Finanzwesens medalles
Typen medailles

In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden van de medaille die hoorde bij de eretitel "
Verdienter Mitarbeiter des Finanzwesens der Deutschen Demokratischen Republik":

 1979 -  a  non-ferrometalen (goudkleurig), medaille bestaat uit twee delen, medaille (35 mm) en krans (35 bij 38 mm)
         - 1989  b  idem maar vermessingd112 Mitarb. Finanzwesens oorkonden
112 Mitarb. Finanzwesens draagtekens
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.85.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.159.