I 110 Fliegerkosmonaut der DDR
Beschrijving
Op 13 maart 1978 werd de eretitel "Fliegerkosmonaut der DDR" (astronaut van de DDR) ingesteld. Deze werd toegekend voor prestaties die werden geleverd tijdens de deelname aan bemande ruimtevluchten. Deze prestaties moesten een bijzondere betekenis hebben voor de DDR, de andere socialistische staten en voor het welzijn van de mensheid. Ook voor persoonlijke inzetbereidheid, moed, koenheid en superieure wetenschappelijke en technische kennis en vaardigheden kon de eretitel worden verleend. Bij de eretitel hoorde een medaille en oorkonde. Bij deze eretitel werd iemand gelijktijdig onderscheiden met een Karl Marx Orde en de eretitel "Held der Deutschen Demokratischen Republik". De voorzitter van de staatsraad was degene die de onderscheiding toekende. De medaille werd op de rechterborst gedragen. De eretitel werd slechts een maal toegekend: op 10 september 1978 aan Oberstleutnant Sigmund Jähn; de eerste Duitser die een ruimtereis maakte. Hij vloog op 26 augustus 1978 met de Sojus 31 naar ruimtestation Salut 6. De medaille is ontworpen door een collectief onder leiding van de Berlijnse graficus Klaus Bernsdorf. 

 
De afbeelding van de medaille is afkomstig uit een fotomapje van het nationale volksleger (NVA - Nationale Volksarmee).
Typen medailles

In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee hoofdtypen onderscheiden. Het eerste type werd gemaakt bij VEB Münze Berlin gemaakt en had een diameter van 35 mm. Omdat de medaille geen los draagteken had, bleek in de praktijk snel dat de medaille te zwaar was om te dragen. Daarom werd een kleinere uitvoering gemaakt van 30 mm bij VEB Edelschmiede Zwickau.

De goudkleurige medaille heeft een diameter tussen van 30 of 35 mm. Aan de voorzijde staat een vijfpuntige ster. In de bovenste sterpunt en tussen de twee onderste staat een raket afgebeeld. De baan van de raket wordt gesymboliseerd door een blauwe banen op de achtergrond. Midden op de medaille bevindt zich een symbool dat is samen gesteld uit de staatswapen van de DDR en de Sowjetunie. Het bevat een hamer, passer, sikkel en aar. Op de achterzijde staat de tekst: "FLIEGERKOSMONAUT DER DDR". De versie waarbij een datum onder de tekst zijn gegraveerd, zijn de eerst toegekende medailles. Versies zonder datum, zijn later verstrekt. De medaille wordt gedragen aan een rechthoekig lintje dat met blauwe stof is overtrokken.
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.141.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.84.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.35-39.
Michael Joos, Luft- und Raumfahrt in der DDR, Medaillen, Plaketten, Abzeichen2007, p. 11.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.21.
Rüdiger Wenzke, Nationale Volksarmee, Die Geschichte. Bucher Verlag, München, 2014, p.127