I 104 Held der Deutschen Demokratischen Republik / Goldener Stern
Beschrijving
De eretitel "Held der Deutschen Demokratischen Republik" (Held van de DDR) werd op 28 oktober 1975 ingesteld. Vanaf 1978 werd deze ook wel aangeduid als "Goldener Stern" (gouden ster). De eerste drie uitgereikte medailles hadden nog geen briljanten. Leonid Breznjev (secretaris-generaal van de communistische partij van de Sowjet-Unie) kreeg op 13 december 1976 een versie uitgereikt wet daarin briljanten verwerkt. Ook de personen die eerder de titel hadden gekregen in 1975 Heinz Hoffmann (minister van Nationale Verdediging), Erich Mielke (minister van Staatsveiligheid) en Friedrich Dickel (minister van Binnenlandse Zaken en chef van de Duitse Volkspolitie) kregen later een versie met briljanten uitgereikt. De eretitel werd in totaal 17 maal toegekend voor de laatste maal aan Erich Honecker op 25 augustus 1987 voor zijn 75ste verjaardag. De titel werd toegekend aan:
- Leden van het verzet tegen het fascisme;
- Medewerkers van het Nationale Volksleger en andere bewapende organen die de DDR beschermen en verdedigen en tevens hun internationale samenwerkingverplichtingen vervulden.
Ook burgers van andere staten konden worden onderscheiden, als zij heldendaden voor de DDR vervulden. Bij de eretitel hoorde een oorkonde en een premie van 15.000 mark. Vanaf 20 september 1978 werd vastgelegd dat tegelijk met de "Goldener Stern" ook de "Karl-Marx-Orden" werd verleend: het premiebedrag kwam toen uit op 25.000 mark. Na de dood van iemand die onderscheiden was met de eretitel moest de medaille worden geretourneerd aan de Staatsraad. 

De afbeelding van de medaille is afkomstig uit een fotomapje van het nationale volksleger (NVA - Nationale Volksarmee).
Typen medailles
De eerste versie van de orde is gemaakt van verguld tombak en heeft de vorm van een vijfpuntige ster met een diameter van 34 mm. Op de ster staan het staatswapen van de DDR omgeven door een krans bestaande uit laurierbladeren. De medaille is bevestigd aan een metalen draagteken overtrokken met bordeauxrode stof. Hierop is een verticaal metalen lauriertakje aangebracht. Op de achterzijde staat een lauriertakje met daar om heen de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER-UND-BAUERN-MACHT Held der DDR" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenmacht held van de DDR). De tweede versie bevat een vijftal briljanten van 0,10 karaat. Deze zijn tussen de sterpunten aangebracht. Het draagteken bevat een horizontaal lauriertakje en 3 briljanten van 0,1 karaat. Deze versie is van .900 goud gemaakt en vanaf 1982 van .333 goud.
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin, 1979, p.138.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.79.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.30-34.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.29.