I 089 Aktivist der sozialistischen Arbeit: zweite Verleihung
Beschrijving Eretekens Oorkonden
Achtergronden
De eretitel "Aktivist der sozialistischen Arbeit" (activist van de socialistische arbeid) werd op 28 juli 1969 ingesteld en verving de onderscheidingen "Aktivist des Siebenjahrplanes", "Aktivist des fünfjahrplanes" en de "Medaille für ausgezeichnete Leistungen". De eretitel kon aan werkenden (met uitzondering van werkenden in de landbouw) worden verleend voor uitmuntende arbeidsprestaties in de socialistische concurrentie. In socialistische landen had concurrentie een andere betekenis dan in markteconomieën. Socialistische concurrentie had tot doel arbeiders en collectieven tot grotere prestaties aan te zetten. Het ging dan met name om het overtreffen van de geplande productiedoelen, om een voorbeeldige arbeidsmoraal en -discipline, of om initiatieven in maatschappelijke activiteiten. De eretitel werd aan individuen verleend en kon meerdere malen worden toegekend. De toekenning van de eretitel ging gepaard met een medaille, een draagteken, een oorkonde en een geldbedrag. De titel wordt toegekend door de bedrijfsleiding samen met de "Betriebsgewerkschaftsleitung" (BGL). Dit is een soort ondernemingsraad, gekozen door de medewerkers, maar wel door de SED gecontroleerd. Het ereteken werd op de linkerborst gedragen.
Typen eretekens
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee varianten onderscheiden van de "Aktivist der sozialistischen Arbeit: zweite Verleihung".
 1970 - 1972  a   non-ferrometalen, goudkleurig gelakt
 1973 - 1990  b  idem, met polyesterlaagje

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.132.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.70.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.7.