I 088 Aktivist der sozialistischen Arbeit

VEB Präwema
De medaille die hoorde bij de eretitel "Aktivist der sozialistischen Arbeit" werd gemaakt bij "VEB Präwema" te Markneukirchen - samen met de "VEB Münze Berlin" de belangrijkste producent van medailles in de DDR. De pers waarop deze medaille - en zonder twijfel ook andere - werden geslagen is bewaard gebleven. Hij heeft enige tijd in Bonn tentoongesteld gestaan in het "Haus der Geschichte". 
SInds november 2013 staat deze 'excenterpers' op de tentoonstelling "Alltag in der DDR" in het "Museum in der Kulturbrauerei" te Berlijn. De tentoonstelling laat een aantal facetten van het normale leven in de DDR zien. Ook de medailleregen komt aan de orde. In dat kader staat de medaillepers opgesteld. Aan het stempel dat in de drukpers zit, is goed te zien dat hiermee type c/d van de medaille "Aktivist der sozialistischen Arbeit" werd geslagen: met iedere slag twee. Ook het tegenstempel met de tekst  "AUF SOZIALISTISCHE ART ZU LEBEN ERFORDERT AUF SOZIALISTISCHE ART ZU ARBEITEN" 
(om op een socialistische wijze te kunnen leven moet men op een socialistische wijze werken) is tentoongesteld.
De teller van de pers stond op 17 mei 2014 op 24260; op 4 oktober 2016 werd 24635 aangetikt. De verklaring daarvoor moet ik schuldig blijven.

Devaluatie van de waarde van de onderscheidingen
De DDR gebruikte medailles, eretitels en onderscheidingen om burgers te waarderen voor goed gedrag in de hoop hen te stimuleren zo verder te doen. Ruimhartig werden onderscheidingen toegekend - sommige onderscheidingen werden in de loop der jaren in steeds grotere aantallen toegekend. Op de tentoonstelling "Alltag in der DDR" in het "Museum in der Kulturbrauerei" te Berlijn worden daarvan twee voorbeelden geïllustreerd, die zijn weergegeven in de onderstaande tabel.
 jaar"Aktivist der sozialistischen Arbeit" inclusief voorlopers"Kollektiv der sozialistischen Arbeit" inclusief voorlopers
 1960   96.941     1.220
 1970 168.829   24.613
 1980 304.665 184.247

De eretitel "Aktivist der sozialistischen Arbeit" (en zijn voorlopers als "Aktivist des Siebenjahrplans", "Aktivist des fünfjahrplans" en de "Medaille für ausgezeichnete Leistungen") werd zo in totaal 7 miljoen keer toegekend. Het was daarmee de meest toegekende onderscheidng. Het wekt dan ook geen verbazing dat het beoogde effect van de onderscheiding langzamerhand verdween. Als immers heel veel mensen de onderscheiding hebben, is het zo weinig bijzonder dat de waardering die gevoeld wordt bij het krijgen van de onderscheiding kleiner wordt; het aantal verstrekte onderscheidingen is omgekeerd evenredig met de beleefde waardering.


Informatie over de foto's op verzoek van "Haus der Geschichte". 
"Exzenterpresse zur Herstellung von Auszeichnungen im Bestand der Stiftung Haus der Geschichte, alle Fotos aus der Berliner Dauerausstellung".