I-088 Aktivist der sozialistischen Arbeit

Oorkonde 1987
Een voorbeeld van een oorkonde voor de eretitel "Aktivist der sozialistischen Arbeit". Deze is uitgereikt aan Christiane Mann. Zij werkte als burger in het Nationale Volksleger. (Haar man was beroepsmilitair: Majoor Hans-Joachim Mann). Vermoedelijk werkte zij in een drukkerij van het leger te Strausberg. Het 'Postfach' gestempeld op de oorkonde lijkt daar naar te verwijzen.
De oorkonde is gedateerd op 6 oktober 1987. De oorkonde is ondertekend met pen door Oberstleutnant Starke.  
De oorkonde heeft het volgende kenmerk: 267393 V 7 7 300,0 186 Ag 154-740-86. Hier is uit af te leiden dat de oorkonde in 1986 is gedrukt. 
De oorkonde is uitgegeven - blijkens de opdruk aan de achterzijde - door "Versorgungskontor Papier und Bürobedarf Berlin, Betriebsteil Organisationsbedarf, 1034 Berlin, Warschauer Straße 60".
Bekend is dat Christiane Mann
 (echtgenote van Hans-Joachim Mannis onderscheiden met de volgende DDR-onderscheidingen:
1. "Artur-Becker-Medaille in Bronze- 11 februari 1983;
3. "Aktivist der sozialistischen Arbeit" - 6 oktober 1987;
4. "
Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Silber für 10 Dienstjahre" - 15 september 1988;
URKUNDE
FÜR VORBILDLICHE
SOZIALISTISCHE ARBEIT
SOWIE FÜR
AKTIVE GESELLSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT
WIRD
Genossin
M A N N, CHRISTIANE
DER EHRENTITEL
AKTIVIST
DER SOZIALISTISCHEN ARBEIT
VERLIEHEN

Strausberg, den 06.10.1987 Starke Oberstleutnant