I 088 Aktivist der sozialistischen Arbeit
Draagteken behorend bij medaille type b
Links een draagteken dat werd verstrekt tegelijk met medaille type b. Aan dit draagteken kon de medaille worden bevestigd door middel van een haakje aan de achterzijde.
Draagteken behorend bij medaille type c
Links een draagteken dat werd verstrekt tegelijk met
medaille type c. Aan dit draagteken kon de medaille worden bevestigd door middel van een haakje aan de achterzijde.
Spange KollektivPapieren draagteken 
Dit papieren draagteken maakt samen met het draagteken "
Kollektiv der sozialistischen Arbeit" deel uit van een tweevoudige "Spange". Het papieren draagteken is bevestigd in een metalen strip met daarover een plastic strip.
Spange VEB Münze BerlinDraagteken in grote Interimsspange
Dit draagteken is opgenomen in een "Interimsspange" dat gemaakt is door "VEB Münze der DDR, Berlin". Naast drie maalk "Aktivist der sozialistischen Arbeit" zijn ook 
13 andere onderscheidingen opgenomen.