I 087 Betrieb der sozialistischen Arbeit
Beschrijving Borden Oorkonden
Oorkonde 1972

Een voorbeeld van een oorkonde die werd uitgereikt bij de onderscheiding "Betrieb der sozialistischen Arbeit". De oorkonde is uitgereikt aan "VEB Röhrenwerk Mühlhausen im Kombinat VEB Funkwerk Erfurt". De oorkonde is gedateerd op 7 oktober 1972 en ondertekend door Willi Stoph - de toenmalige voorzitter van de ministerraad.

(De foto is gemaakt door Johan Penraat).