I 087 Betrieb der sozialistischen Arbeit
Beschrijving Borden Oorkonden
087b Betrieb der sozialistischen Arbeit www.ddrmedailles.nl
087b Betrieb der sozialistischen Arbeit www.ddrmedailles.nl
Achtergronden
De eretitel "Betrieb der sozialistischen Arbeit" (bedrijf van de socialistische arbeid) werd ingesteld op 6 maart 1969. De titel kon worden verleend aan bedrijven die superieure prestaties realiseerden en die zich stabiel en continu ontwikkelden. De volgende organisaties konden worden onderscheiden:
- staatsbedrijven ("VEB: Volkseigener Betrieb)";
- groepen van staatsbedrijven ("Kombinat") in de industrie, het verkeerswezen, de telecommunicatie, de landbouw, voedingsmiddelensector en de handel;
- wetenschappelijke instituten, hoge scholen en vakscholen;
- culturele en opleidingsorganisaties;
- organisaties in de gezondheidszorg;
- productie- en coöperatieven organisaties.
Jaarlijks werden maximaal 15 titels toegekend. De toekenning gebeurde door de voorzitter van de ministerraad in de regel ter gelegenheid van de nationale feestdag: 7 oktober.
Bij de eretitel hoorde een geldpremie en een bord dat aan de ingang werd aangebracht. Bedrijven die onderscheiden waren, konden op eigen kosten extra borden aanschaffen voor andere ingangen of andere vestigingen.

087b Betrieb der sozialistischen Arbeit www.ddrmedailles.nl
087b Betrieb der sozialistischen Arbeit www.ddrmedailles.nl
Typen borden

In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden van het bord "Betrieb der sozialistischen Arbeit".

 1969 - 1972  a   Brons
 1972 - 1989  b  Aluminium met een brons laagje

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p. 131-132.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.69.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p11..