I 086 Verdienter Volkspolizist der Deutschen Demokratischen Republik
Beschrijving Medailles Draagtekens
086 Verdienter VoPo Medailles
Beschrijving
De eretitel "Verdienter Volkspolizist der Deutschen Demokratischen Republik" (verdienstelijk medewerker van de volkspolitie van de DDR) werd ingesteld op 15 juni 1966. De titel werd toegekend voor:
- superieure inzetbereidheid voor de veelzijdige versterking en betrouwbare bescherming van de arbeiders- en boerenmacht;
- voorbeeldige initiatieven in het garanderen en vergroten van de openbare orde en veiligheid;
- toepassen van nieuwe methoden die een beter resultaat en rendement geven in de verhoging van de strijdkracht en de inzetbereidheid.
Jaarlijks werden maximaal twintig titels toegekend. De eretitel kon worden toegekend aan medewerkers van de volkspolitie, de brandweer en het gevangeniswezen. Een persoon kon in de regel slechts een keer worden onderscheiden. Bij de eretitel hoorde een medaille, een oorkonde en premie. De medaille werd op de linkerborst gedragen.
De eerste toekenning vond plaats ter gelegenheid van de "Tag der Volkspolizei" - 1 juli 1967. "Neues Deutschland" meldt op 22 juni 1967 dat de eerste 20 volkspolitieleden werden onderscheiden. Bij de eerste onderscheiden personen hoorde ook de minister van Binnenlandse Zaken en de Chef van de Volkspolitie Generaloberst Friedrich Dickel.
086 Verdienter VoPo Medailles
Typen medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden 2 typen onderscheiden van de "Verdienter Volkspolizist der Deutschen Demokratischen Republik".

 1967 -  a  non-ferrometalen - verguld
         - 1990  b   non-ferrometalen - vermessingd
086 Verdienter VoPo draagtekens
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.131.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.68.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim 1996, p.120-129. 
Neues Deutschalnd, 27 juni 1967.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.165.