I 083 Kollektiv der sozialistischen Arbeit: fünfte Verleihung
 Beschrijving Eretekens Oorkonden
083a Kollektive der sozialistischen Arbeit. Spange für die fünfte Verleihung 1971-1975 www.ddrmedailles.nlAchtergronden 
De eretitel "
Kollektiv der sozialistischen Arbeit" werd ingesteld op 15 maart 1962. In de periode 1967 - 1972 kon de titel steeds opnieuw worden toegekend. Vanaf 1972 werd de titel slechts één maal verleend en deze moest jaarlijks verdedigd worden. Vanaf 1971 werd er een draagteken ingesteld voor individuen en collectieven die de titel succesvol vier jaar lang na toekenning hadden verdedigd. Het bleef bij een eenmalig teken met jaartallen. Vanaf 1972 kwam er een teken zonder jaaraanduidingen. De eretitel was een maatschappelijk eerbetoon voor bijzondere - tot voorbeeld strekkende - prestaties van een collectief of een individu in de socialistische economie, zoals productiviteitstijging. Ook bij het vervullen van hoge morele, ethische en politiek-ideologische plichten om de overgang naar een communistisch systeem te bewerkstelligen werd de eretitel verleend.
Typen
In de "DDR Spezialkatalog" van Bartel worden twee varianten onderscheiden van het ereteken "Kollektiv der sozialistischen Arbeit: Fünfte Verleihung".
 1975  a  jaaraanduiding 1971 - 1975; geen bevestigingshaakje aan de achterzijde
 1976 - 1990   b   geen jaaraanduiding; bevestigingshaakje aan de achterzijde
083b Kollektive der sozialistischen Arbeit. Spange für fünffache Verleihung www.ddrmedailles.nlBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.129-130.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949 - 1990, Berlin 1998, p.29.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.65-66.