I 080 Kollektiv der sozialistischen Arbeit: zweite Verleihung
Beschrijving Eretekens Oorkonden
Achtergronden 
De eretitel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit" werd ingesteld op 15 maart 1962. De titel verving de eretitels "Brigade der sozialistischen Arbeit" en "Gemeinschaft der sozialistischen Arbeit". De titel was een maatschappelijk eerbetoon voor bijzondere - tot voorbeeld strekkende - prestaties van een collectief of een individu in de socialistische economie, zoals productiviteitstijging. Ook bij het vervullen van hoge morele, ethische en politiek-ideologische plichten om de overgang naar een communistisch systeem te bewerkstelligen werd de eretitel verleend. De eerste vijf jaar was op het onderscheidingsteken een jaartal aangebracht.
In de periode 1967 - 1972 kon titel steeds opnieuw worden toegekend. Daartoe was een draagteken beschikbaar voor tweevoudige, drievoudige en viervoudige toekenning. Vanaf 1972 werd de titel slechts één maal verleend en deze moest jaarlijks verdedigd worden. Voor toekenning van de eretitel en viervoudige succesvolle verdediging was ook een draagteken beschikbaar; een eenmaal onderscheiden collectief verdedigde de titel daarna jaarlijks door te laten zien dat hun bijdrage aan het socialistisch werken, leren en leven steeds groter werd.
De eretitel werd verleend en eventueel geprolongeerd door de de bedrijfsleiding en afgevaardigde van de socialistische bonden met toestemming hun vakorganisaties als bijvoorbeeld de FDJ (Freie Deutsche Jugend - Vrije Duitse Jeugd) als het een jeugdcollectief betrof en de FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund - Vrije Duitse Vakbond). De toekenning van de eretitel ging vergezeld van een oorkonde voor het collectief en een voor alle leden. De medaille werd op de linkerborstzijde gedragen.
Typen
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden drie typen van het draagteken 'Kollektiv der sozialistischen Arbeit: zweite Verleihung" onderscheiden.
 a  non-ferrometalen: transparant geëmailleerd
 b  idem: transparant gelakt
 c  idem: geverfd

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.129-130.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949 - 1990, Berlin 1998, p.29.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band i, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.65-66.