I 079 Kollektiv der sozialistischen Arbeit
079d Kollektiv der sozialistischen Arbeit
Oorkonde 1969
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de eretitel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit". Deze oorkonde is uitgereikt aan Roswitha Lehrke en gedateerd op 30 september 1969. Zij werkte in het collectief van de chirurgische kliniek van het ziekenhuis van de Volkspoilitie ("Krankenhaus der Volkspolizei") in Berlijn. De oorkonde is ondertekend door de voorzitter van de vakorganisatie in het ziekenhuis ("BGL-Vorsitzender") en de medische directeur, een kapitein van de Volkspolitie ("Aerztlicher Direktor - Oberst der VP in med. Dienst)".
Roswitha Lehrke werd onderscheiden met de:
  1. titel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit" - 30 september 1969;
  2. "Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für fünf Dienstjahre in Bronze" - 21 november 1971; 
  3. "Medaille für ausgezeichnete Leistungen in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern" - 8 maart 1974; 
  4. titel "Aktivist der sozialistischen Arbeit" - 1 juli 1976;
  5. "Verdienstmedaille der Organe des Ministeriums des Innern in Bronze" - 8 maart 1978; 
  6. "Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 20 Dienstjahre" - 1 november 1981; 
  7. "Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 15 Dienstjahre" - 21 november 1981; 
  8. "Verdienstmedaille der Organe des Ministeriums des Innern in Silber" - 8 maart 1983;
  9. "Medaille für treue Dienste in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Innern für 25 Dienstjahre" - 1 november 1986; 
  10. "Verdienstmedaille der Organe des Ministeriums des Innern in Gold" - 1 juli 1990.
Bijzonder is dat de medaille voor 20 trouwe dienstjaren 20 dagen eerder wordt uitgereikt dat die van 15 trouwe dienstjaren. Ik heb daar geen verklaring voor.
Oorkonde 1971

Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de eretitel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit". De oorkonde is ondertekend Prof. Dr. Otto Reinhold "Direktor' van het "Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED" sinds 1961. De handtekening is met pen gezet. Reinhold (1925) werd in 1945 lid van de KPD. In 1967 werd hij lid van het Centraal Comité van de SED. Verder is de oorkonde ondertekend met pen door Dr. Richard Heinrich (Partiesekretär) en Dr. Klaus Ziermann ("Vorzitszende der IGL" - een soort medezeggenschapsraad). De oorkonde is ook voorzien van een stempel van het instituut. De oorkonde is uitgereikt aan Genosse Dr. Eberhard Fromm en gedateerd op 24 april 1971.
Fromm was werkzaam het "Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED" - het wetenschappelijke bureau van de partij. Later werd dit omgedoopt tot de  "Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED". Hij werkte zowel voor de vakrichting ethiek als voor de vakrichting geschiedenis van de marxistisch-leninistische filosofie, beide een onderdeel van de leerstoel Filosofie.
Eberhard Fromm werd geboren in 1938 en groeide op in Wismar. In 1968 promoveerde hij op het thema "politiek en moraal in de politieke ethiek" waarin hij in het bijzonder inging op de geschiedenis van de DDR-filosofie. In 1980 werd hij hoogleraar marxistische-leninistische filosofie. Na de 'wende' werd hij werkloos - hij bleef lezingen geven.
Uit andere oorkonden blijkt dat Fromm ook werd onderscheiden met de titel "Verdienstmedaille der Organe des Ministeriums des Innern in Bronze" en meerdere malen met de eretitel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit".
Oorkonde 1974

Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de eretitel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit". De oorkonde is uitgereikt aan Erich Weirauch als lid van het collectief "Te-Milch". De oorkonde is gedateerd op 1 mei 1974. De oorkonde is ondertekend door Curdts ("BGL-Vorsitzender"), Krause ("Parteisekretär") en Domnich ("Hauptabtltr. TL"). De organisatie waartoe het collectief behoorde was "VEB Landtechnische Industrieanlagen 155 Nauen".
Bekend is dat Erich Weirauch (soms foutief gespeld op oorkonden als "Weihrauch" of "Weinrauch") is onderscheiden met de volgende DDR-onderscheidingen:
3. "Verdienter Aktivist" - 7 oktober 1967;
4. "Hervorragender Genossenschaftler" - 3 januari 1969;
6. "Kollektiv der sozialistischen Arbeit" - 1 mei 1974;.
9. "Ehrennadel der Nationalen Front, Stufe Silber"
en de Sowjet-onderscheiding:
- "Medaille voor heldhaftige arbeid" (Медаль ЗA трудовую доблесть) - 3 oktober 1973. 
Oorkonde 1975

Een voorbeeld van een oorkonde waaruit blijkt dat de eretitel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit" met succes is verdedigd, en wel voor de vijfde keer. De ontvanger van de oorkonde had dan ook recht op het ereteken voor vijfvoudige toekenning - in dit geval type a omdat het de jaren 1971 - 1975 betrof.
De oorkonde is ondertekend met pen door Prof. Dr. Heinz Hümmler. Hij was vice-rector onderwijs van het "Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED" tot 1984 en daarna vice-rector onderzoek. Hij was schrijver van het boek "ABC des Marxismus-Leninismus".
De oorkonde is uitgereikt aan Genosse Dr. Eberhard Fromm en gedateerd op  1 mei 1976. Fromm was werkzaam het "Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED" - het wetenschappelijke bureau van de partij. Later werd dit omgedoopt tot de  "Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED". Hij werkte zowel voor de vakrichting ethiek als voor de vakrichting geschiedenis van de marxistisch-leninistische filosofie, beide een onderdeel van de leerstoel Filosofie.
Erberhard Fromm werd geboren in 1938 en groeide op in Wismar. In 1968 promoveerde hij op het thema "politiek en moraal in de politieke ethiek" waarin hij in het bijzonder inging op de geschiedenis van de DDR-filosofie. In 1980 werd hij hoogleraar marxistische-leninistische filosofie. Na de 'wende' werd hij werkloos - hij bleef lezingen geven.
Uit andere oorkonden blijkt dat Fromm ook werd onderscheiden met de titel "Verdienstmedaille der Organe des Ministeriums des Innern in Bronze" en meerdere malen met de eretitel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit".
083b Kollektive der sozialistischen Arbeit. Spange für fünffache Verleihung www.ddrmedailles.nl083b Kollektive der sozialistischen Arbeit. Spange für fünffache Verleihung www.ddrmedailles.nlOorkonde 1977
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de eretitel "Kollektiv der socializtischen Arbeit" en viervoudige succesvolle verdediging daarvan. Deze oorkonde is uitgereikt aan Günter Prusseit, lid van '"Kollektiv Pusseit". De oorkonde is ondertekend door bedrijfsdirecteuren en vertegenwoordigers van de vakorganisatie over de periode 1977 tot en met 1980. Zowel de voorzijde als de achterzijde zijn afgebeeld.
Prusseit werd in 1984 onderscheiden met de "Banner der Arbeit Stufe III" en in 1987 met de erespeld in zilver van het "Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft".