I 079 Kollektiv der sozialistischen Arbeit
079 Kollektiv der Arbeit eretekens
Achtergronden
 
De eretitel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit" werd ingesteld op 15 maart 1962. De titel verving de eretitels "Brigade der sozialistischen Arbeit" en "Gemeinschaft der sozialistischen Arbeit". De titel was een maatschappelijk eerbetoon voor bijzondere - tot voorbeeld strekkende - prestaties van een collectief of een individu in de socialistische economie, zoals productiviteitstijging. Ook bij het vervullen van hoge morele, ethische en politiek-ideologische plichten om de overgang naar een communistisch systeem te bewerkstelligen werd de eretitel verleend. De eerste vijf jaar was op het onderscheidingsteken een jaartal aangebracht. 
Sinds 
1967 was er een draagteken beschikbaar waarmee tweevoudigedrievoudige en viervoudige toekenning duidelijk werd gemaakt. Deze werden tot 1972 toegekend. Voor vijfjarige toekenning kwam in 1971 een draagteken. 
De eretitel werd sinds 1972 slechts eenmalig aan een collectief of individu verleend. Een onderscheiden collectief verdedigde de titel daarna jaarlijks door te laten zien dat hun bijdrage aan het socialistisch werken, leren en leven steeds groter werd. Als men na toekenning de titel vier jaar succesvol had verdedigd, kreeg men het draagteken voor vijfvoudige toekenning. 
De eretitel werd verleend en eventueel geprolongeerd door de de bedrijfsleiding en afgevaardigde van de socialistische bonden met toestemming hun vakorganisaties als bijvoorbeeld de FDJ (Freie Deutsche Jugend - Vrije Duitse Jeugd) als het een jeugdcollectief betrof en de FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund - Vrije Duitse Vakbond). De toekenning van de eretitel ging vergezeld van een oorkonde voor het collectief en een voor alle leden. De medaille werd op de linkerborstzijde gedragen. 
079 Kollektiv der Arbeit eretekens
Het aantal toekenningen liep in de jaren zeventig snel op. Het ging hier om het aantal toekenningen voor het eerste maal, maar ook om het aantal verdedigingen door een collectief. De aantallen van 1960 betroffen de voorgangers van 'Kollektiv der sozialistischen Arbeit'
 jaar 1960 1970 1980 1985 1986 1987 1988
  1.220 24.613184.247241.845249.770261.085264.576


Typen medailles

In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden zeven hoofdtypen onderscheiden van de medaille "Kollektiv der sozialistischen Arbeit". Er zijn zeer veel verschillende varianten bekend, die met name van kleur verschillen.
 1962 a  bevestigd aan een metalen rood draagteken met daarop een Duitse vlag (zonder staatswapen)
 1963 - 1966 b bevestigd aan een rood draagteken met daarop een jaartal aangebracht (1963 t/m 1966)
 1965 - 1966 c bevestigd aan een rood draagteken met daarin een jaartal geplakt (1965 t/m 1966) 
 1967 - 1970 d bevestigd aan een transparant geëmailleerd draagteken met daarop de DDR-vlag
 1970 - e bevestigd aan een transparant geverfd draagteken met daarop de DDR-vlag
         - 1973 f bevestigd aan een ondoorzichtig geverfd draagteken met daarop de DDR-vlag
 1973 - 1989 g bevestigd aan een transparant geverfd draagteken met daarop de DDR-vlag onder een polyester laagje

079d Kollektiv der sozialistischen Arbeit
079 Kollektiv der sozialistischen Arbeit www.ddrmedailles.nlBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.129-130.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band i, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.65-66.
Günther Tautz, Orden, Preise und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1980, p.45-46.
Statisches Jahrbuch 1989 der Deutschen Demokratischen Republik34. Jahrgang, Berlin 1989, p.133.
079 Kollektiv der Arbeit draagtekens