I-78 Aktivist des Siebenjahrplans
Achtergronden
Op 12 mei 1960 werd de titel "Aktivist des Siebenjahrplans" (Activist van het zevenjaarplan) ingesteld. De titel verving de titel "Aktivist des Fünfjahrplans" (Activist van het vijfjaarplan). Deze laatste titel werd in 1960 voor het laatst verleend. De titel kon aan werkenden worden verleend voor uitmuntende arbeidsprestaties in de socialistische concurrentie. (In socialistische landen had concurrentie een andere betekenis dan in markteconomieën. Socialistische concurrentie had tot doel arbeiders en collectieven tot grotere prestaties aan te zetten.) Het ging dan met name om het overtreffen van de geplande productiedoelen, om materiaalbesparingen of verbetering van de kwaliteit van producten. Vanaf 1963 konden naast individuen die in de collectieve sector werkten ook medewerkers van privé-bedrijven worden onderscheiden. In 1969 werd de titel afgeschaft en vervangen door de titel "Aktivist der sozialistischen Arbeit".
Typen
Er zijn zeer veel verschillende varianten bekend, die met name van kleur verschillen. In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden acht typen onderscheiden van de medaille die hoort bij de eretitel "Aktivist des Siebenjahrplans". De medailles zijn wat betreft vormgeving identiek; de verschillen zitten in het draagteken. Daarop is een jaartal aangebracht: 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 of 1966. Er is ook een type zonder jaartal. Dat werd toegekend tussen 1967 en 1969.
078 Aktivist des Siebenjahrplans ca. 1965 Dresden.jpgBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin, 1979, p.129.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.64.