I 075 Gemeinschaft der sozialistischen Arbeit
Oorkonde 1962
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de eretitel "Gemeinschaft der sozialistischen Arbeit". Deze oorkonde is uitgereikt aan D. Ch. Erich Kahl. Hij was lid van van de organisatie "Leichtbezinisomerisierung" (wasbenzine isomerisatie. Dit laatste is een chemische reactie waarbij het hoofdproduct een isomeer is van de belangrijkste reactant.)
De oorkonde is gedateerd op 11 november 1962 te Böhlen  in Borna en ondertekend door KGL ("Kombinatgewerkschaftsleitung"; een soort centrale ondernemingsraad gekozen door medewerkers, maar wel door de SED gecontroleerd. Ook het management ("Werkdirektor") heeft de oorkonde ondertekend. Het betreffen echte handtekeningen.
De oorkonde heeft een stempel van "VEB Kombinat Otto Grotewohl" te Böhlen: een chemiebedrijf.