I 075 Gemeinschaft der sozialistischen Arbeit
Beschrijving Medailles Oorkonden
Achtergronden
De eretitel "Gemeinschaft der sozialistischen Arbeit" werd ingesteld op 28 april 1960. Eerder was al de titel "Brigade der sozialistischen Arbeit
" ingesteld (8 augustus 1959) - de bijbehorende medaille kende een grote gelijkenis met deze medaille. De titel werd verleend aan organisaties die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de bevordering van de technische vooruitgang. Het ging daarbij vooral om technologieën die bijdroegen aan betere werkmethoden en het optimaliseren van de werkprocessen. Het doel was een hogere arbeidsproductiviteit en een verlaging van de kosten waardoor een economisch voordeel ontstond. Het aantal toekenningen van de eretitel liep in de loop der tijd op:
 jaar  1960  1961
 aantal  284  655
Bij de titel hoorde een oorkonde en een medaille.
De medaille werd op de linkerborstzijde gedragen.
Op 15 maart 1962 werden de eretitels "Gemeinschaft der sozialistischen Arbeit" en "Brigade der sozialistischen Arbeit" vervangen door de eretitel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit". Het ontwerp van de medaille "Kollektiv der sozialistischen Arbeit" vertoont grote gelijkenis met dat van zijn voorgangers.

Typen medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden van de eretitel "Gemeinschaft der sozialistischen Arbeit"
 1960  a  non-ferrometalen 35,1 bij 30,5 mm met een gesoldeerd bevestingsoog
 1961 - 1962  b  idem, 34,9 bij 30,5 mm oog dat integraal onderdeel is van de medaille

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p. 128.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.62.