I 074 Brigade der sozialistischen Arbeit
Oorkonde 1960
Een voorbeeld van een oorkonde voor een lid van een collectief behorende bij de eretitel "Brigade der sozialistischen Arbeit". Deze oorkonde is uitgereikt aan Martin Spitz die lid was van de brigade LOGGER-ROS 129. De "Logger-Ros 129" was een schip waarmee op zee werd gevist. Het schip had als als thuishaven Rostock en kreeg de naam "Junger Pionier". Het schip maakte deel uit van de vloot van "Rostocker Fischkombinat".
De oorkonde is gedateerd op de nationale feestdag van de DDR: 7 oktober 1960. Bekend is dat in dat jaar 972 verschillende brigades werden onderscheiden. De oorkonde is ondertekend door iemand van de "Betriebsgewerkschaftsleitung" - een soort ondernemingsraad gekozen door medewerkers, maar wel door de SED gecontroleerd. Ook iemand van het management ("Werkleitung") heeft de oorkonde ondertekend. Het betreffen handtekeningen gezet met pen; onbekend zijn de namen van de ondertekenaars.
(De afbeelding van de Logger-Ros 129 is afkomstig van www.rostocker-hochseefischerei.de. Er is toestemming verkregen voor het gebruik ervan.)
Oorkonde 1961
Een voorbeeld van een oorkonde voor een lid van een collectief behorende bij de eretitel "Brigade der sozialistischen Arbeit". Deze oorkonde is uitgereikt aan Wolfgang Klaus. Hij was lid van van de brigade "Deutsch-Sowjetische-Freundschaft".
De oorkonde is gedateerd op de nationale feestdag van de DDR: 7 oktober 1961. Bekend is dat in dat jaar 2763 verschillende brigades werden onderscheiden. De oorkonde is ondertekend door Schwandt van de "Betriebsgewerkschaftsleitung" (BGL) - een soort ondernemingsraad gekozen door medewerkers, maar wel door de SED gecontroleerd. Ook Ing. Reinbach van het management ("Werkleiter") heeft de oorkonde ondertekend. Het betreffen handtekeningen gezet met pen. De oorkonde heeft een stempel van "VEB Vereinigte Möbelfabriken" in Frankfurt (Oder).
Oorkonde 1962
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de eretitel "Brigade der sozialistischen Arbeit". Deze oorkonde betreft de oorkonde uitreikt aan de gehele brigade: "Postamt Liebstadt, Kreis Pirna" (postkantoor Liebstadt, regio Pirna).
De oorkonde is gedateerd op een belangrijke feestdag in de DDR: 1 mei 1962. Het opvallend dat de oorkonde is toegekend, want in formele zin werd op 15 maart 1962 de eretitrel "Brigade der sozialistischen Arbeit" vervangen door de nieuwe eretitel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit". 
De oorkonde is ondertekend door drie personen: 1) iemand namens de "Betriebsgewerkschaftsleitung" (BGL) - een soort ondernemingsraad gekozen door medewerkers, maar wel door de SED gecontroleerd; 2) iemand namens de "Betriebsparteiorganisation" (alle SED-leden die werkten binnen een organisatie troffen elkaar in dit verband) en 3) de leider van het postkantoor: Reymann. Het betreffen handtekeningen gezet met pen.