I-072 / 3-5449 Meister des Sports
Oorkonde 1958
Een voorbeeld van een oorkonde die uitgereikt werd
 aan de waterpoloër Dieter Vohs en gedateerd op 6 februari 1958. bij de eretitel "Meisters des Sports". De oorkonde is ondertekend door Fritz Lange (23.11.1898 - 16.09.1981).
Hij was minister van "Volksbildung" (onderwijs) van 1954 - 1958. Hij moest aftreden na kritiek op de "V. Parteitag der SED". In 1920 werd hij lid van de communistische partij: KPD. Voor de Tweede Wereldoorlog werd hij actief in verzet tegen het Nazi-regiem. Op 1 december 1942 werd hij gearresteerd wegens hoogverraad en hulp aan de vijand. Op 8 oktober 1943 werd hij veroordeeld tot 5 jaar tuchthuis. Na de oorlog werd hij 'Oberbürgermeister' in Brandenburg aan de Havel. Van 1950 tot en met 1958 was hij lid van het parlement: 'Volkskammer' en kandidaatlid van het Centraal Comité van de SED. De oorkonde is voorzien van het droogstempel van de minister-president, met nummer 1. De oorkonde heeft code: III/18/149 AG 129/57/DDR.
Oorkonde 1979

Een voorbeeld van een oorkonde die hoorde bij de eretitel "Meister des Sports" (verdienstelijk sportkampioen).
De oorkonde is uitgereikt aan Frank Paschek. Deze verspringer haalde op de Olympische Spelen in Moskou een zilveren medaille. De oorkonde is gedateerd op 21 augustus 1980. Bijzonder is dat Paschek op dezelfde dag zowel werd onderscheiden met de titel "Verdienter Meister des Sports" en "Meister des Sports".
De oorkonde is met pen ondertekend door de staatssecretaris van Lichamelijke Opvoeding en Sport: Dr. Günter Erbach (1928 - 2013). Hij was "Staatssekretär für Körperkultur und Sport" van 1974 tot en met 1989. Na de oorlog startte hij zijn carrière als landarbeider en hij ging daarna het onderwijs in. Hij volgde een studie pedagogiek en werd in 1955 leider van de centrale sportschool in Strausberg. In 1960 werd hij hoogleraar aan de "Deutsche Hochschule für Körperkultur" in Leipzig.
In 1946 werd hij lid van de KPD die later opging in de SED. Van 1983 tot en met 1990 was hij voorzitter van de voetbalbond van de DDR. In 2000 werd hij tot tien maanden cel veroordeeld vanwege systematisch dopinggebruik onder sporters in de DDR.
De oorkonde is voorzien van een droogstempel van het Staatssecretariaat voor Lichamelijke Opvoeding en Sport.
De oorkonde heeft het volgende drukkenmerk: III-18-149 Ag 129-5-79. Daaruit is af te leiden dat de oorkonde is gedrukt in 1979.