I-67 Aktivist des Fünfjahrplans
Oorkonde 1954
De afgebeelde oorlog werd niet toegekend bij de eretitel "Aktivist des Fünfjahrplans" (activist van het het vijfjarenplan). De oorkonde werd toegekend als waardering voor de bijdrage die iemand leverde aan de vervulling van een vijfjarenplan.
De oorkonde is toegekend aan Benno Kensche. Hij was werkzaam als glastechnoloog in de productie van beeldschermen. Hij was in dienst van "VEB Werk für Fernmeldewesen" - een bedrijf dat zich bezighield met de productie van radio's en televisies. De oorkonde is ondertekend door de directeur en gedateerd op 2 december 1954.
Op de voorzijde is een afbeelding en handtekening van Walter Ullbricht afgebeeld - de toenmalige eerste secretaris van het centraal comité van de SED. Op de voorzijde staat de volgende tekst: "DIE NATIONALE BEDEUTUNG DES FÜNFJAHRPLANES BESTEHT DARIN, DASS ER DEM GANZEN DEUTSCHEN VOLK DEN WEG DES FRIEDENS UND DER DEMOKRATIE DEN WEG DES AUFSTIEGS AUS EIGENER KRAFT ZEIGT" (De nationale betekenis van het vijfjarenplan bestaat daarin, dat het het gehele Duitse volk de weg van de vrede en democratie en de weg van vooruitgang op eigen kracht laat zien.)
De oorkonde is gedrukt bij VEB Vorduck-Leitverlag, Berlin Hohenschönhausen, Berliner Strase 69. De oorkonde heeft het volgende drukkenmerk: [87] ZGL 2634 30 A 5606.