I 043 Friedrich-Engels-Preis I. Klasse / in Gold
Achtergronden 
De Friedrich-Engels-Preis (Friedrich Engels Prijs) is ingesteld op 8 mei 1970 in drie klassen: klasse I (goud), klasse II (zilver) en klasse III (brons). De prijs werd toegekend voor bijzondere prestaties in het onderzoek of in wetenschappelijke organisaties met als doel de versterking en vervolmaking van de socialistische landsverdediging. Toekenning geschiedde door de minister van Nationale Verdediging, de minister van Staatsveiligheid of de minister van Binnenlandse Zaken die tevens Chef van de Volkspolitie was. De prijs werd uitgereikt 28 november: de geboortedag van Friedrich Engels. Bij de medaille hoorde een oorkonde en een premie.

 
 maximaal aantal
 prijzen per jaar
 geldpremie 
 collectief
 geldpremie
 individu
 goud  3  25.000   10.000
 zilver  6  15.000  6.000
 brons  12  10.000  4.000
De eerste toekenning vond plaats op 7 november 1970. Een persoon kon meerdere malen worden onderscheiden met dezelfde medaille. De medaille werd op de rechterborst gedragen. De medaille is ontworpen door de Berlijnse graficus Günter Schütz.

De afbeelding van de medaille is afkomstig uit een fotomapje van het nationale volksleger (NVA - Nationale Volksarmee).
Typen
De goudkleurige medaille heeft een diameter van 30 mm. Op de voorzijde staat een portret van Friedrich Engels. Op de achterzijde staat het staatswapen van de DDR omgeven door de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER-UND-BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenmacht). Om de tekst staan twee lauriertwijgjes heen. In de rand van de medaille is de volgende tekst aangebracht: "FRIEDRICH ENGELS PREIS". De medaille is bevestigd aan een vijfpuntig lintje, dat overtrokken is met een lichtblauwe stof met twee 2 mm brede gele banden. Het draagteken meet 24 bij 13 mm en heeft dezelfde kleuren en daarop is een kleine uitvoering van de medaille bevestigd.
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.113-114.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.33-34.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.47-49.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim 1996, p.120-129. 
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.22-23.