I 036 Kunstpreis der Deutschen Demokratischen Republik
Achtergronden
De "Kunstpreis der Deutschen Demokratischen Republik" (kunstprijs van de DDR) werd ingesteld op 22 januari 1959. De prijs werd toegekend aan mensen of collectieven (tot 6 personen) die op het gebied van de beeldende kunst, toneelkunst, televisie, radio, films of muziek bijzondere en superieure prestaties volbrachten die richtinggevend waren voor de ontwikkeling van de nationale, socialistische cultuur. (Literaire prestaties werden met andere prijzen gewaardeerd.) Buitenlandse kunstenaars konden ook worden onderscheiden als zij een bijdrage leverden aan de versteviging van de vriendschappelijke betrekkingen met de DDR en de internationale samenwerking op cultureel gebied. Zo werden de Nederlanders Joris Ivens (filmregisseur) en Lin Jaldati (pseudoniem voor Rebekka Brillenslijper, zangeres) onderscheiden. Die laatste was overigens in 1952 met haar hele gezin in Berlijn gaan wonen.
De eerste uitreiking aan 15 kunstenaars vond plaats op 22 april 1959. Minister van Cultuur Alexander Abusch reikte de prijzen uit. Hij gaf aan dat de regering besloten had tot een jaarlijkse prijs om de ontwikkeling van een socialistische kunst te stimuleren. De laatste toekenning gebeurde in 1989.
Regel was dat jaarlijks maximaal 15 onderscheidingen werden toegekend; bij de prijs hoorde een geldbedrag tussen de 2000 en 8000 mark. In 1978 werd het maximumaantal toekenningen verhoogd naar 20; het maximumbedrag voor individuen werd op 6.000 mark gesteld; voor collectieven op 20.000 mark. Ieder lid van een collectief kreeg ook een medaille. Bij de medaille hoorde een oorkonde. De medaille werd op de rechterborst gedragen.
Op 18 februari 1959 berichtte Neues Deutschland (de SED-partijkrant) dat de "Kunstpreis" in het leven was geroepen. Aangekondigd werd dat de eerste toekenning van de prijs in maart zou plaatsvinden.
Typen medailles
In de "DDR Spezialkatalog I" van Bartel worden vier typen onderscheiden van de "Kunstpreis det Deutschen Demokratischen Republik"
 1959 - 1972  a   Zilver .900 of .925, geen symbool op lintje
 1973 - 1978  b  Idem, verzilverd non-ferrometaal
 1978 -  c  Idem, miniatuur-staatswapen op lintje (10 mm)
         - 1989  d  Idem, miniatuur-staatswapen (10,2 mm)


Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.112-113.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.30.
Herman Herfurth, Der Nationalpreis der DDR. Zur geschichte einer Deutsche Auszeichnung, Berlin, 2006, p.74.
Günther Tautz, Orden, Preise und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1980, p.48-49.